Održana sjednica Gradskog štaba Civilne zaštite Tuzla

Gradski štab Civilne zaštite Tuzla danas je održao sjednicu sa službama zaštite i spašavanja u gradu. Cilj sastanka bila je koordinacija aktivnosti službi za spašavanje koje djeluju pri Gradskom štabu Civilne zaštite Tuzla. Gradski štab Civilne zaštite Tuzla je službama naredio da stave na raspolaganje ljudstvo i materijalno-tehnička sredstva za angažovanje na izvršenju zadataka iz svoje nadležnosti u funkciji zaštite stanovništva i sprečavanja širenja korona virusa- Covid 19. Riječ je o sedam službi.

aktuelno.ba / RTV7

Komentari

Komentara