Održana radionica “Seksualno i reproduktivno zdravlje žena”

Spread the love
Menprom

Zdravstvena prosvećenost žena u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja, posebno u ruralnim sredinama, je na vrlo niskom nivou usljed nedovoljno razvijene svijesti žena o važnosti njihovog zdravlja, nepristupačnosti resursa zdravstvenih ustanova i usluga , ali i tradicionalnog odgoja gdje je seksualno i reproduktivno zdravlje još uvijek „tabu“ tema. Kao posljedicu toga imamo da je broj oboljelih žena na području Tuzlanskog kantona u porastu i da se nažalost ove bolesti otkrivaju u kasnim fazama kada su šanse za izlječenje minimalne.

Reha Centar

S akcentom na prevenciju karcinoma cerviksa, spolno-prenosivih bolesti, te  prevenciji karcinoma dojki Udruženje „Zemlja djece“ Tuzla je u partnerstvu sa Ženskom alternativnom vladom , a uz podršku Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, dana 30.09.2014. godine  za trideset  članica Udruženja žena u Humcima održalo edukativnu radionicu na temu „Seksualno i reproduktivno zdravlje žena“.

Učesnice radionice, životne dobi od 30-65 godina imale su priliku da od predavača dr. Selma Azabagić iz Zavoda za javno zdravstvo i dr. Senada Selmanović iz Doma zdravlja Tuzla dobiju osnovne informacije o načinima prevencije karcinoma cerviksa i karcinoma dojke, spolno prenosivih bolesti, ali i opasnostima i posljedicama njihovog neblagovremenog liječenja.

Radionica je bila interaktivnog karaktera, učesnice su imale priliku postavljati pitanja doktoricama za konkretne probleme i slučajeve, razmjeniti iskustva, a na kraju radionice organizovan je i pregled dojki .

Žene su pokazale veliko zadovoljstvo i  izrazile ogroman interes za ovaj vid rada, te želju da u skorije vrijeme ponovimo radionicu na pomenutu i njima slične teme.

 

Udruženje „Zemlja djece“

Elsada Horozić, dipl.psiholog/pedagog

aktuelno.ba

Komentari

Komentara