Održana 14. sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Tuzle

Spread the love
Rental Travel

U Gradskoj upravi danas je održana 14. sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Tuzle, tokom koje je razmatrano šest tačaka dnevnog reda. Razmatrani su nacrti Regulacionog plana dijela prostorne cjeline Kreka-sjeveroistok u Tuzli i Odluke o provođenju Regulacionog plana dijela prostorne cjeline ”Kreka”. U širem okruženju tretiranog lokaliteta nalazi se nekoliko prostornih cjelina ili dijelova cjelina koje su uglavnom definisane kao stambeno poslovne. To su prostorne cijeline Irac jug, Kreka jug i preko rijeke Jale prostor fabrike Solana, koji je u Odluci prostornog plana Grada Tuzla podijeljen na privrednu zonu i zonu koja će u budućnosti takođe imati stambeno poslovnu namjenu.

Reha Centar

 

„U Kreki se, sa gradnjom Bingo City centra, pojavio veći interes za gradnju, pa i nova zgrada na mjestu bivšeg kina Radnik. Raste cijena nekretnina i povećava se interes za gradnju. Na tom lokalitetu već je izgrađen hotel Dorah, grade se kolektivni stambeni objekti i ovaj nacrt ide ka zapadu. Ono što je važno da znaju građani je da će planom biti planirane velike zgrade. Međutim, građanin može u svojoj kući da živi koliko god hoće, stotinu godina, neće ga niko tu uznemiravati, ali će imati priliku da sam investira u veliku zgradu ili da proda nekom drugom investitoru. Nema tu nikakvog nasilja nego samo mogućnost razvoja, a i nekim ljudima, koji tamo žive, obezbjeđujemo bolje rješavanje njihovih egzistencijalnih i ekonomskih problema“, izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Također, razmatrani su i usvojeni izvještaji o radu i poslovanju za 2016. godinu, javnih preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla: Bit centar d.o.o., Radio televizija 7 d.o.o. i Komemorativni centar d.o.o.

„U toku 2016. godine, koja je bila veoma plodna, zajedno su Grad Tuzla, Bit Centar i NERDA, dobili sredstva EU u iznosu od 500 hiljada eura. Na bazi toga je ona žuta zgrada, u blizini Kapije, obnovljena, uređena i obezbjeđena oprema, gdje smo stvorili uvjete za oko 40 radnih mjesta, koliko ih danas ima tamo. Radi se o proizvođačima softwera, koji svoju pamet izvoze širom planete zemlje. Dobili smo na sudu i vratili zgradu Grafičara u vlasništvo svih građana i odmah omogućili BIT centru i petu fazu. Tako da su ove dvije faze stvorile uvjete za stotinu radnih mjesta za projektovanje softwera. Izvoz projekata te djelatnosti je 90% i ova grana je zapravo stvaranje jednog sasvim novog pravca razvoja. Već se pojavljuje problem deficita informatičara, onih koji mogu tu da rade. Zato preporučujemo osnivaču fakulteta i univerziteta da prima više studenata koji će studirati ove smjerove elektrotehničkog fakulteta, gdje jedva čeka privreda njihovo zapošljavanje. Da se ojačaju ovi smjerovi koji su veoma veoma važni, ne samo za tržište rada, nego i za ukupni razvoj BiH i Tuzle.

U toku 2016. godine program Radio televizije 7 Tuzla, sa sedam sati programa, tokom dana, proširio se na sadašnjih petnaest sati. Očekujemo da će se nastaviti sa trendom tog rasta, uz mogućnosti direktnih prenosa sportskih i drugih događaja. Glavni zadatak JKP „Komemorativni centar“ d.o.o. Tuzla i Grada Tuzla, u narednom periodu je projektovanje novoga groblja, a zatim i gradnja po fazama“, izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Tokom današnje sjednice prezentirana je i Informacija o realizaciji Programa podrške razvoja poljoprivredne proizvodnje na području grada Tuzla za 2016. godinu.

„Ovdje imamo rast ulaganja u poljoprivredu, dakle u 2015. godini uložili smo 115 hiljada KM, u 2016. godini 171 hiljadu KM, a u Budžetu Grada Tuzla za 2017. godinu predvidjeli smo znatno više, 250 hiljada KM. Tim programom podržali smo preko 500 korisnika. Naš je pravac da ih ubjeđujemo, nešto ćemo pričom, a nešto propozicijama, da oni osnivaju samostalne obrte. Da se što više njih opredjeljuje za poljoprivredu kao profesiju, da ih nema na birou, da imaju svoje vlastite obrte, a sve to je u okviru našeg strateškog cilja povećanja broja radnih mjesta i smanjenja stope nezaposlenosti u Tuzli“, izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Razmatrana je i Informacija JP Veterinarska stanica d.o.o. Tuzla, u vezi sa zaštitom javnog interesa po pitanju provođenja mjera u gradu Tuzla u oblasti veterinarskog javnog zdravstva.

„Zapazili smo problem i kršenje propisa, državnih i entitetskih, te da ministarstvo u TK daje dozvole za vršenje dijela veterinarske djelatnosti koji je svuda u svijetu, a i po propisima BiH, apsolutno rezervisan za javne ustanove ili veterinarska preduzeća i javni sektor. Govorim o zaštiti zdravlja ljudi od neispravne hrane životinjskog porijekla. Od opasnosti da se ne pojavi neispravna hrana životinjskog porijekla i zaštite ljudi od bolesti, koje se mogu sa životinja prenijeti na čovjeka. To mora biti rezervisano za javni sektor, jer se radi o javnom zdravstvu. A uspostavljena je jasna granica između toga šta radi privatna a šta javna veterinarska stanica. Neka se u praksi pojavi jasna granica. Ako se pojavi problem, a mi smo u više navrata na to upozorili, sa informacijama za kolegij i za Gradsko vijeće, onda će se znati ko je odgovoran. Još uvijek blagovremeno upozoravamo“, naveo je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Razmatrani su i usvojeni izvještaji o radu za 2016. godinu javnih ustanova čiji je osnivač Grad Tuzla: Centar za socijalni rad, Dom mladih, Gradske apoteke i Međunarodna galerija portreta.

Press Grad Tuzla / aktuelno.ba

Komentari

Komentara