Odobrena sredstva za vođenje stečajnog postupka FO „Aida“ d.d. Tuzla

Menprom

 

Reha Centar

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Općinskom sudu Tuzla na ime predujma za troškove stečajnog postupka nad dužnikom Fabrika obuće “Aida” d.d. Tuzla. Općinskom sudu u Tuzli odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 130.000,00 KM za uplatu predujma za troškove stečajnog postupka nad dužnikom Fabrika obuće „Aida” d.d. Tuzla, po Rješenju od 2.11.2015. godine.

AIDA TUZLA

Odlukom je zadužen stečajni upravnik da Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva dostavi izvještaj o namjenskom utrošku odobrenih sredstava sa pratećom dokumentacijom. Rok utroška odobrenih sredstava je 30.11.2016.godine, a rok za dostavljanje izvještaja je 15 dana nakon utroška sredstava sa pratećom finansijskom dokumentacijom kojom se pravda utrošak odobrenih sredstava.

aktuelno.ba

 

 

 

 

Komentari

Komentara