Odobrena sredstva za izgradnju jedne stambene zgrade za neprofitno socijalno stanovanje

Predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnog ministarstva za raseljena lica i izbjeglice Sarajevo i Catholic Relief Services (CRS) su dana 11.03.2015. godine posjetili Grad Tuzlu te održali sastanak sa gradonačelnikom Jasminom Imamovićem i njegovim saradnicima, povodom  gradnje socijalnih stanova i projekta Integriranog programa podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisji.

Tom prilikom gosti su upoznali gradonačelnika sa informacijom da su Gradu Tuzla odobrena sredstva za izgradnju jedne stambene zgrade kapaciteta od 20 stanova, za neprofitno socijalno stanovanje na lokaciji u Ši Selu, iz sredstava donatora Regionalnog stambenog programa.

Grad Tuzla je obezbijedio zemljište za gradnju, a obavezao se i da će finansirati obezbjeđenje priključaka na infrastrukturu, kao i odobrenja za gradnju.

Na sastanku je razgovarano i o pripremi narednih aktivnosti za implementaciju rješavanja stambenih problema raseljenih lica.

Gradonačelnik Imamović je zahvalio predstavnicima ministarstava i CRS-a na podršci i saradnji u obezbjeđenju sredstava, naglašavajući da smo na ovim prostorima imali bogato iskustvo sa društvenim/socijalnim stanovima.

Na sastanku je razgovarano i o projektu Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, u skladu sa ciljem osposobljavanja BiH u cilju pružanja odgovarajuće pomoći readmisiranim povratnicima.

Jedan od podciljeva pilot faze je uspostava stambenog fonda za smještaj readmisiranih povratnika, na osnovu iskazane spremnosti da se četiri stambene jedinice u Tuzli stave u funkciju prema principima socijalnog stanovanja. Dogovorena je priprema pravnog osnova za stvaranje uslova za početak aktivnosti na sanaciji četiri stambene jedinice i priprema nacrta Ugovora o udruživanju sredstava.

 aktuelno.ba

Komentari

Komentara