Odobrena sredstva za izgradnju jedne stambene zgrade za neprofitno socijalno stanovanje

Menprom

Predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnog ministarstva za raseljena lica i izbjeglice Sarajevo i Catholic Relief Services (CRS) su dana 11.03.2015. godine posjetili Grad Tuzlu te održali sastanak sa gradonačelnikom Jasminom Imamovićem i njegovim saradnicima, povodom  gradnje socijalnih stanova i projekta Integriranog programa podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisji.

Reha Centar

Tom prilikom gosti su upoznali gradonačelnika sa informacijom da su Gradu Tuzla odobrena sredstva za izgradnju jedne stambene zgrade kapaciteta od 20 stanova, za neprofitno socijalno stanovanje na lokaciji u Ši Selu, iz sredstava donatora Regionalnog stambenog programa.

Grad Tuzla je obezbijedio zemljište za gradnju, a obavezao se i da će finansirati obezbjeđenje priključaka na infrastrukturu, kao i odobrenja za gradnju.

Na sastanku je razgovarano i o pripremi narednih aktivnosti za implementaciju rješavanja stambenih problema raseljenih lica.

Gradonačelnik Imamović je zahvalio predstavnicima ministarstava i CRS-a na podršci i saradnji u obezbjeđenju sredstava, naglašavajući da smo na ovim prostorima imali bogato iskustvo sa društvenim/socijalnim stanovima.

Na sastanku je razgovarano i o projektu Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, u skladu sa ciljem osposobljavanja BiH u cilju pružanja odgovarajuće pomoći readmisiranim povratnicima.

Jedan od podciljeva pilot faze je uspostava stambenog fonda za smještaj readmisiranih povratnika, na osnovu iskazane spremnosti da se četiri stambene jedinice u Tuzli stave u funkciju prema principima socijalnog stanovanja. Dogovorena je priprema pravnog osnova za stvaranje uslova za početak aktivnosti na sanaciji četiri stambene jedinice i priprema nacrta Ugovora o udruživanju sredstava.

 aktuelno.ba

Komentari

Komentara