Od danas se sa zdravstvenim knjižicama možete liječiti i u privatnim klinikama…

Menprom

U prostorijama Vlade Kantona Sarajevo danas je potpisan ugovor o pružanju usluga porodične medicine između Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i privatnih zdravstvenih ustanova Poliklinika „Atrijum“ i Poliklinika „Eurofarm-Centar“, prenosi bh. novinska agencija Patria (NAP).

Reha Centar

Odabiru privatnih zdravstvenih ustanova za pružanje usluga porodične medicine i zaključivanju ugovora prethodio je javni poziv i provođenje zakonske procedure odabira a koja je okončana u 2013. godini.

Potpisivanju su prisustvovali ministar zdravstva Kantona Sarajevo dr. Eldan Lokmić, direktor ZZO KS, dr.sci.Kenan Crnkić, direktor Poliklinike „Atrijum“ prim.dr. Mirsad Đugum, te generalni direktor Poliklinike „Eurofarm-Centar“ prim.mr.ph. Šukrija Huseinović.

Rečeno je da ovaj ugovor predstavlja svojevrstan pionirski poduhvat jer praktično znači da će se građani Kantona Sarajevo moći opredjeliti za doktore porodične medicine pod jednakim uslovima kao što se vrši opredjeljivanje za doktore u Domovima zdravlja, te da će im biti pružene sve usluge koje imaju i kod ljekara porodične medicine u javnom zdravstvu (propisivanje lijekova na recept, otvaranje bolovanja, izdavanje uputnica za specijalističke preglede i sl.).

Privatnim zdravstvenim ustanovama, potpisnicima ugovora, u prvoj fazi je odobren po jedan tim porodične medicine koji u skladu sa standardima može imati 1800 opredjeljenih pacijenata.  Dr. Eldan Lokmić je apostrofirao da je jedan od ključnih postulata reforme zdravstva upravo izjednačavanje javnog i privatnog sektora, za što se on lično i resorno ministarstvo iskreno zalažu, a današnji događaj je upravo prvi korak u ostvarivanju tog cilja.

Dr. Kenan Crnkić je izjavio da duboko vjeruje u prijeku potrebu suštinskih reformi i revitaliziranja sistema zdravstvene zaštite, te napomenuo da je Zavod zdravstvenog osiguranja na čijem je čelu, istinski iznad svega opredjeljen da građanima obezbjedi mogućnost izbora pružaoca zdravstvene usluge, a za novac koji već izdvajaju za zdravstvenu zaštitu.

Dodao je da će povećanje konkurentnosti uvođenjem ostalih subjekata u ovaj domen dugoročno dovesti do veće efikasnosti, manjih troškova, smanjenog broja dana i sati čekanja, te ultimativno poboljšanog kvaliteta zdravstvene usluge koja se pruža građanima.

Prim. dr. Mirsad Đugum se zahvalio resornom ministru i direktoru Zavoda prvenstveno na širini shvatanja višestrukog značaja jednog ovakvog poduhvata i razumijevanja dalekosežnih benefita za pacijente, a koji će se postići jednom zakonitom, pozitivnom i produktivnom konkurencijom u zdravstvenoj oblasti, piše Patria.

(Nap.ba/DEPO PORTAL/aa)

Komentari

Komentara