Objavljen javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2020

Menprom

 

Menprom

Služba za zapošljavanje TK u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Vladom Kantona, odnosno Ministarstvom za boračka pitanja svake godine realizuje Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca.

Program je namijenjen poslodavcima sa područja TK koji uredno izmiruju poreze i doprinose i nemaju dugovanja ili svoj dug Poreznoj upravi isplaćuju u ratama.

Sa druge strane korisnici Programa su nezaposlene osobe sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom koje su odradile pripravnički staž i traže zaposlenje.

Za sufinansiranje izdvojeno je ukupno 400 hiljada KM, Federalni zavod je izdvojio 200, a Ministarstvo preostalih 200 hiljada.

U okviru Programa predviđena su zapošljavanja na period od 12 mjeseci, a visina mjesečne naknade koja se sufinansira iznosi nešto malo više od 1280 KM za višu i visoku stručnu spremu, a 966 KM za srednju.

Javni poziv za Program objavljen je danas na našoj web stranici i stranici Vlade TK i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijavni obrazac i izjavu za apliciranje, kao i više informacija zainteresovani kandidati mogu preuzeti na web stranici, kao i lično u prostorijama općinskih biroa za zapošljavanje.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara