Objavljen javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Spread the love
Rental Travel

Na osnovu člana 4. Odluke o  subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih („Službeni glasnik Grada Tuzla“ broj 7/19) i Rješenja o imenovanju Prvostepene komisije broj 02/04-A-5089-2021  od 07.04.2021.godine Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih objavljuje:

Reha Centar

Javni oglas za  podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava  na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

 

Kompletan tekst Javnog poziva kao i pripadajuće izjave i obrazac možete pronaći na sljedećim linkovima:

Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Izjave i prijavni obrazac

Grad Tuzla

Komentari

Komentara