Obilježava se Svjetski dan socijalne pravde

Spread the love
Rental Travel

U svijetu se danas obilježava Svjetski dan socijalne pravde, koji je usvojila Generalna skupština UN u novembru 2007.godine. Ovaj dan posvećen je promovisanju borbe protiv siromaštva, ali i naporima za stvaranje jednakih šansi za sve.

Reha Centar

Posebno je potrebno naglasiti da socijalna pravda, koja je kao pojam nastala u okruženju industrijske revolucije, i dalje aktualna te ujedinjuje socijaldemokratske političke opcije u pogledu na organizaciju društva.

I dok se u svijetu organizuju brojne manifestacije kojima se promoviše pravo na jednake mogućnosti, u našoj zemlji, koja je među najsiromašnijim zemljama Evrope, malo je onih koji će obilježiti ovaj dan.

Građani i analitičari saglasni su u jednom – da socijalne pravde u Bosni i Hercegovini nema, ali i da se situacija može promijeniti ukoliko političari održe svoja obećanja i, prije svega, omoguće otvaranje novih radnih mjesta.

BHRT – aktuelno.ba

Komentari

Komentara