Normalno funkcionisanje komunalnih i drugih usluga su prioritet u Tuzli

Spread the love
Menprom

U Gradskoj upravi Tuzla danas je održan još jedan radni sastanak gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića sa predstavnicima javnih preduzeća i nadležnih gradskih službi, koji u uslovima višednevnih ektremno niskih temperatura podnose najveći teret u održavanju komunalnog sistema grada i imaju povećan broj dnevnih intervencija. Direktori JKP Vodovod i kanalizacija, Centralno grijanje d.o.o. i JKP Komunalac, te predstavnici Elektrodistribucije Tuzla i Termoelektrane Tuzla, informisali su gradonačelnika o aktivnostima koje se poduzimaju kako ne bi došlo do problema u funkcionisanju komunalnih i drugih usluga u Tuzli.

Reha Centar

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović istakao je da je važno da građani Tuzle nisu osjetili gotovo nikakve probleme u funkcionisanju komunalnih i drugih usluga, iako se ovih dana radi u ekstremno teškim uvjetima. Posebnu zahvalnost uputio je predstavnicima Termoelektrane i Elektrodistribucije Tuzla za saradnju sa gradskim javnim komunalnim preduzećima, jer bez međusbone saradnje ovih i gradskih komunalnih preduzeća, sistem ne bi funkcionirao. Sva preduzeća su iznijela podatke o povećanom broju problema na terenu, pa samim time i o velikom broju intervencija, ali zahvaljujući pripremljenosti i dobroj koordinaciji između preduzeća, građani nisu osjetili gotovo nikakve probleme, osim kratkotrajnih ispada u snabdijevanju strujom, što je uzrokovalo i kratkotrajne probleme u vodosnabdijevanju nekoliko naselja. Na sastanku su posebno potencirane pripreme za predstojeće, najavljene snježne padavine. Uočen je problem nedovoljnog učešća vlasnika poslovnih prostora i zgrada, kolektivnih stambenih zgrada i njihovih upravitelja u obaveznom čišćenju snijega i leda oko zgrada, te je naloženo da Služba za inspekcijske poslove i Služba civilne zaštite poduzmu dodatne mjere kako bi se ovaj problem prevazišao.

Iako su predstavnici javnih preduzeća i nadležnih službi istakli da ni u narednom periodu ne očekuju probleme u radu, gradonačelnik je zatražio da gradska komunalna preduzeća nastave preduzimati operativne i preventivne mjere u cilju zaštite infrastrukture i da se po potrebi pojačaju dežurstva, u slučaju potrebe za vanrednim intervencijama, jer su dio sistema gdje ne smije doći do dugoročnih prekida u radu.

Sve nadležne gradske službe i ustanove će nastaviti koordinirano raditi, kako bi se u najkraćem mogućem roku mogle otkloniti poteškoće, nastale uslijed višednevnih ekstremno niskih temperatura i obilnih sniježnih padavina, a kako bi se spriječili problemi u funkcionisanju komunalnog sistema grada i zaštiti građana.

Press Grad Tuzla – aktuelno.ba

Komentari

Komentara