Na snazi je Etički kodeks zaposlenika u srednjim školama

Menprom

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona prof. dr. Mirsad Kunić   donio je  Etički kodeks zaposlenika u srednjim školama koji definiše način ponašanja, poštivanje općih i posebnih moralnih i etičkih principa od strane zaposlenika škole, pri obavljanju svakodnevnih poslova i izvršavanja obaveza.

Reha Centar

Kodeksom se uređuju pravila i principi ponašanja zaposlenika u srednjim školama, odnos zaposlenika prema roditeljima, učenicima, prema građanima i njihovi međusobni odnosi, radno okruženje, odijevanje i obuvanje na radnom mjestu i postupanje u slučaju nepoštivanja kodeksa. Donošenjem Kodeksa osigurava se svakom zaposleniku ostvarivanje i poštivanje ljudskih prava unutar škole.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara