Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini obilježava dvadesetu godišnjicu

Menprom

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini obilježila je ovog mjeseca dvadesetu godišnjicu svog prisustva u BiH i tom prilikom visoki zvaničnici OSCE-a su se osvrnuli na postignuća i izazove sa kojima se Misija suočila tokom protekle dvije decenije.

Reha Centar

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini uspostavljena je 08. decembra 1995. godine, po mandatu koji je dobila u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma, a kojim je okončan rat u BiH.

“OSCE je došao u Bosnu i Hercegovinu prije 20 godina da pomogne  državi u ponovnoj izgradnji mira. Ovaj mirovni proces nas je naučio koliko su pomirenje i izgradnja povjerenja važni. Naučio nas je takođe da je stvarni napredak moguć”, istakao je generalni sekretar OSCE-a Lamberto Zannier. “U kontekstu današnjih sigurnosnih izazova, važnije je nego ikada održati taj mir i udružiti sve snage kako bi se unaprijedio politički i ekonomski potencijal Bosne i Hercegovine”. 

Sa više od 300 uposlenika u Sarajevu i terenskim kancelarijama širom BiH, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini je treća po veličini terenska misija OSCE-a. Misija ima za cilj da unaprijedi stabilnost i pomirenje, pomažući Bosni i Hercegovini na njenom putu ka regionalnim, političkim, ekonomskim i društvenim integracijama. Aktivnosti Misije su usmjerene ka promociji poštivanja ljudskih prava, jačanju sistema obrazovanja, uprave, pravosuđa i sigurnosnog sektora, kao i unapređenju vladavine prava.

“Prije dvije decenije Dejtonski mirovni sporazum doveo je do kraja jedan razorni sukob i povjerio OSCE-u ključne odgovornosti za unapređenje sigurnosti, demokracije i ljudskih prava u državi“, istakao je ambasador Marcel Peško, direktor Centra za sprječavanje sukoba OSCE-a. „Bio je to ogroman izazov, s obzirom na nesigurno postkonfliktno okruženje u Bosni i Hercegovini. Tokom godina smo stekli mnoga iskustva i uspješno se suočili sa mnogim novim izazovima”.. 

Ambasador Jonathan Moore imenovan je kao šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini u septembru 2014. godine, sa jasnim opredjeljenjem da nastavi tradiciju stvaranja jakih veza između Misije OSCE-a i građana i predstavnika vlasti u BiH.

“Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini je bila partner BiH u mnogim ključnim procesima, uključujući reformu izbora i odbrane“, istakao je ambasador Moore. „Moje kolege u terenskim kancelarijama širom BiH, kao i moji prethodnici, su tokom godina surađivali sa predstavnicima vlasti i građanima Bosne i Hercegovine u unapređenju vladavine prava, poštivanja ljudskih prava i demokratskih procesa. U godinama koje su pred nama željeli bismo vidjeti više uloženog napora i više odgovornosti od strane svih, kako bi BiH postala bolje mjesto za sve svoje  građane”.

„Misija OSCE-a u BiH ostaje u BiH, kao partner i prijatelj, pomažući Bosni i Hercegovini da napredak učini mogućim. Nadamo se da će 2016. godina donijeti više pozitivnih događaja u BiH i za BiH“, zaključio je ambasador Moore.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: