Ministar zdravstva sa direktorima domova zdravlja

Rental Travel

U organizaciji Ministarstva zdravstva TK, danas je održan radni sastanak ministra Bahrudina Hadžiefendića sa direktorima domova zdravlja Tuzlanskog kantona. Na sastanku su razmatrani brojni aspekti poboljšanja primarne zdravstvene zaštite, tekući problemi i načini njihovog rješavanja. Najviše riječi bilo je o finansiranju ovih javnih zdravstvenih ustanova, odnosno vanbolničke zdravstvene zaštite, organizaciji i finansiranju dijaliznih centara i zbrinjavanju dijaliznih pacijenta, organizaciji konsultativno-specijalističkih službi pri domovima zdravlja, te funkcionisanju mreže službi hitne medicinske pomoći na području Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Govorilo se i o neophodnoj edukaciji zdravstvenog kadra, posebno u domenu hitne medicinske pomoći, patronaže i službe mrtvozorstva, kao i organizaciji radnog vremena u službi porodične medicine.

Dogovoreno je da će ovakvi sastanci direktora domova zdravlja sa resornim ministrom i njegovim timom biti redovna praksa, što će omogućiti kvalitetniju saradnju između Ministarstva i domova zdravlja, a sve u cilju što kvalitetnije zdravstvene zaštite stanovništva Tuzlanskog kantona. Ovom prilikom su najavljene posjete ministra i njegovih saradnika, svim domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona sa ciljem što realnijeg sagledavanja trenutnih potreba i mogućnosti domova zdravlja.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara