Milorad Dodik i Zlatko Lagumdžija de facto i de iure razvaljuju i gaze zakone

Menprom

Dok se ekshumiraju žrtve genocida u Tomašici, Dodikova i Lagumdžijina ideja demontiranja državnog blaga, kompanije Elektroprenos BiH, krenula je sa realizacijom u Doboju, na teatralnom sastanku dva entitetska premijera, Cvijanovicke i Nikšica.

Reha Centar

Zastrašujuca je koincidencija ovih dogadaja, jer su posigurno žrtve genocida cija je ekshumacija u toku, skupa sa drugim gradjanima Republike BiH, decenijama poturali ledja u izgradnji i etabliranju visokonaponske (VN) mreže 110, 220 i 400 kV odnosno trafo-stanicaTS 110/35 (20) 10 kV,TS 220/110/35 kV,TS 400/110/35 kV- osnovnih sredstava Elektroprenosa BiH na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, dakle, jedinstvenog visokonaponskog sistema BiH: od Vrnograca, Bijeljine na sjeveru, do Neuma i Trebinja na jugu; od Foce na istoku do Livna i elektrovucne podstanice(EVP)TS 110/20 KV Prijedor na zapadu.

Svaki od ovih nekoliko stotina objekata na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine zakonski je uredno proveden ( Idejno rješenje, Investicioni projekat, Glavni projekat, Tehnicki prijem sa funkcionalno ispitivanjem sa konacnim izvedebenim rješenjem kompletnog Glavnog projekta narošito shema djelovanja i vezivanja,

Upotrebna dozvola te gruncenje na državu Bosnu i Hercegovinu. Elektroenergetika je prakticna nauka koja se obraduje i stice dugotrajnim radom u ¨živom sistemu¨. Protiv nauke se ne može i ne smije ovako kriminalno postupati. Pregalaštvom, znanjem i entuzijazmom radnika Elektroprenosa BiH od pocetnog 110 kV voda Jablanica-Sarajevo pedesetih godina prošlog vijeka te razvojem i povezivanjem 220 kV mreže… te napokon 400 kV mreže pod nazivom ¨Nikola Tesla¨, uvezane su sve republike ex-Yu u snažan VN sistem integriran u elektroenergetski sistem Evrope.

Dakle, Elektroprenos BiH tehnicki je koncipiran, izgraden i elaboriran kao jedinstven i nedjeljiv VN sistem, te kao takav svojedobno integriran u više elektroenrgetske sustave Evrope. Svakoj državi ex-Yu je pored jedinstvenog nacionalnog komunikacionog koda, konkretno za nas, 387 od 22. maja 1992., datuma priznanja Republike BiH od UN-a, automatski priznat i jedinstven elektroenergetski sustav, konkretno, Elektroprenos BiH, a što je ujedno jedan od atributa državnosti.

Sa pravne strane gledano, sada ovim cinom Milorad Dodik (SNSD) i Zlatko Lagumdžija (SDP) de facto i de iure razvaljuju i gaze zakone odnosno konvencije UN, pa i državi dane prerogative iz Dejtonskog mirovnog ugovora – cime uništavaju stecena prava svih gradjana Bosne i Hercegovine koji su tokom pola stoljeca financirali i ucestvovali u izgradnji visokonaponskog sistema BiH, Elektroprenosa iz kojeg je nastala Elektroprivreda BiH.

Republicki dispecerski centar je izgradjen 1980-tih godina u prizemlju zgrade Elektroprivrede BiH Sarajevo (financiran od Svjetske banke sa oko 30 miliona dolara) kao ne samo geografsko nego i stvarno visokonaponsko elektroenergetsko središte Jugoistocne Evrope. Politickom odlukom da se sjedište Elektroprenosa protivno svakoj naucnoj logici dislocira u Banja Luku koja je elektroenergetsko slijepo crijevo, nakon Dejtona je napravljen tehnoekonomski nonsens te smišljeni haos koji zbunjuje i evropske autoritete u ovoj oblasti, a što je još gore, i vodi ka raspadu Države BiH i na ovaj nacin.

Osim toga, to je najkraci put ka daljnjem siromašenju gradjana, a još vecem bogacenju aktualne politicke elite. Od pet na brzinu ¨poguranih¨ Lagumdžijinih i Dodikovih izvršnih direktora kao i kriminogenog generalnog direktora i clanova NO Elktroprenosa BiH, nijedan nema niti dana referentnog iskustva u visokostrucnom, naucnom i eksploatacionom radu Elektroprenosa BiH koji je najveci državni kapital, odnosno izvor-proizvodac enormnog gotovog novca, što se držalo u tajnosti sve do nedavnog prinudnog objavljivanja uzrokovanog krpljenjem budžeta. Klasicna postavka Lagumdžijinog spin–doktora Campbella, debelo placenog našim parama od strane Lagumdžijinog fikusa, Grabovice Elvedina ( koji je sa ovom specificnom korporativnom djelatnošcu, kao i Korporacijom imao kontakta samo placajuci racun za utrošenu el. energiju na šalteru kao i ostali gradjani), koji se ukazao iznebuha na celu Korporacije Elektroprivrede BiH: UNIŠTAVAJ, A GLORIFICIRAJ KAO STRATEŠKI CILJ I TEMELJNO OPREDJELJENJE. /…/

Ovim cinom razdvajanja eksploatacije, investicionog održavanja kao i novih objekata (DV i TS), smišljeno je onemogucena sigurna i kvalitetna eksploatacija VN elektroenergetskog sistema kao i operativnost u EESBiH. Ovim razvaljivanjem unificiranog i standardiziranog sistema opreme i projektne dokumentacije, shema djelovanja i vezivanja u svim VN, naprasno se krše svi postojeci tehnicki i ekonomski postulati. U cem je, dakle, Lagumdžijin i Dodikov magnum crimen ? Prakticno, svugdje u svijetu je VN sistem univerzalan i jedinstven, sa jedinstvenim izuzetkom BiH u kojoj se monstruozno dovršava njegovo razbijanje. Pored neprocjenjive stvarne i kolateralne materijalne štete i smanjenja prihoda (GDP-a), ovaj cin u svojoj biti je veleizdaja nacionalnih interesa tj. rušenje države BiH. Inicijatorima ove ideje, cija je realizacija naprecac pokrenuta sa ciljem lova u mutnom, inkriminiranim licima Lagumdžiji i Dodiku sa njihovim nižerangiranim pajtosima u izvršnoj vlasti, mjesto je u zatvorskom azilu. Zacudjujuce je da Tužilaštvo BiH sjedi skrštenih ruku i ne cini ništa da procesuira inicijatore i realizatore demontiranja Elektroprenosa BiH i smišljenog poništavanja grunta države Bosne i Hercegovine, odnosno vlasništva njenih gradjana, te da podnese krivicne prijave i procesuira Zlatka Lagumdžiju, Milorada Dodika, Željku Cvijanovic, Nermina Nikšica, Erdala Trhulja i dr.

Autor: Šakir Džirlo, dipl. ing. elektrotejnike (Izvod iz opsirnijeg pisma) – aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: