Kvalitetnija zdravstvena zaštita branitelja i članova njihovih porodica

Spread the love
Menprom

Kantonalna vlada utvrdila je danas prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branitelja i članova njihovih porodica. Između ostalog izmjenom je definisan način i uslovi pod kojim ratni vojni invalidi koji su ovisni o inzulinu imaju pravo na trakice za mjerenje šećera u krvi.

Reha Centar

Također, dana je mogućnost korisnicima,ratnim vojnim invalidima-licima sa paraplegijom, ratnim vojnim invalidima sa utvrđenim procentom invaliditeta u visini 100% II grupe, 90% III grupe i 80% IV grupe vojnog invaliditeta a kojima je prema federalnom zakonu, utvrđeno pravo na njegu i pomoć drugog lica, da mogu nabaviti propisana pomagala ako je već protekao rok od 4 godine.

Ova Odluka, usaglašena sa kantonalnim Savezom ratnih vojnih invalida i Udrugom hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Tuzlanskog kantona, a predlaže se  u cilju bolje zdravstvene zaštite korisnika prva boračko invalidske zaštite, ratnih vojnih invalida. Prijedlog Odluke bit će dostavljen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje razmatranje.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara