Koraci ka aplikaciji za Evropsku prijestolnicu mladih 2026.

Spread the love
Rental Travel

Memorandum o partnerskom razumijevanju i strateškoj saradnji između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, JU Univerzitet u Tuzli, Radija Kameleon-Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije i Omladinskog resursnog centra potpisan je danas kao nastavak saradnje u okviru ciljeva iz Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020-2024. godina.  Memorandum su potpisale ministrica Ivana Mijatović, rektorica Nermina Hadžigrahić i direktorica Edina Selesković.

Reha Centar

Naglasivši da Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade kontinuirano rade na unaprjeđenju i poboljšanju statusa mladih ljudi ministrica Mijatović je kazala da: „Memorandum predstavlja još jednu u nizu aktivnosti kojim se pokazuje spremnost za poduzimanje svih dostupnih mjera i ispunjenja ciljeva iz Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020-2024. godina. Ministarstvo je prepoznalo benefite sinkronizacije svih nivoa vlasti i nevladinih organizacija kako bi se realizovala aktivnost kojom bi TK naredne godine, 2023. mogao popuniti aplikaciju za evropsku prijestolnicu mladih 2026. godine“, kazala je ovom prilikom ministrica Mijatović.

Kao jedan od prioriteta među ciljevima nametnulo se pokretanje procesa kandidature Tuzlanskog kantona za Evropsku prijestolnicu mladih 2026. godine (European Youth Capital) a danas potpisanim dokumentom se uspostavlja zajedničko proaktivno i konstruktivno učešće potpisnica u pripremi prijedloga aplikacije Tuzlanskog kantona.

„Sigurna sam da ćemo sa potpisivanjem ovog memoranduma nastaviti sa ispunjavanjem ciljeva iz Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020-2024. kao i Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021-2027. godina i da će kao rezultat toga proizaći, a ja se nadam uspješno, nominacija za Tuzlu kao prijestolnicu mladih“, rekla je rektorica Hadžigrahić.

Proces koordinacije trajao je tri godine i prema riječima direktora Festivala mladih Amira Zonića: „Danas smo konačno tu sa najbitnijim parnterima. Ovo nam je osnov da bismo u februaru predali aplikaciju za Evropsku prijestolnicu mladih 2026. godine. Mislim da je ovo jako bitan događaj kako za mlade tako i za cijeli kanton. Za sve one koji se na neki način dotiču teme mladih, od kulture, zabavne industrije, obrazovanja i svega onoga što čini život boljim. Mislim da se već osjeti ta energija“ kazao je direktor Zonić.  

Danas potpisanim Memorandumom uspostavlja se međusobna razmjena informacija, koordiniran i integriran pristup između vladinog i nevladinog sektora te zajedničko učešće u pripremi prijedloga aplikacije Tuzlanskog kantona za Evropsku prijestolnicu mladih 2026. godine.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara