Kontinuitet zdravstvene zaštite povratnika

Spread the love
Rental Travel

Vlada je donijela Odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u JZU na području Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Odlukom je povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku omogućeno ostvarivanje prava na korištenje primarne zdravstvene zaštite u svim javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona i utvrđeni izvori finasiranja tih prava u 2017. godini.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara