Javni poziv za prijavu polaznika obuka u oblasti tematskog vođenja turističke grupe

Menprom

Grad Tuzla oglašava javni poziv za prijavu zainteresovanih lica za pohađanje obuka u oblasti tematskog vođenja turističke grupe u okviru projekta „Novi život neolitskog naslijeđa u prepoznatim prirodnim područjima od velikog značaja – NeoLIFE“, kojeg Grad Tuzla realizuje u partnerstvu sa Gradom Užice, Srednjom umjetničkom škola Užice i Opštinom Milići. Projekat NeoLIFE sufinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, u okviru finansijskog Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II).

Reha Centar

Ciljevi Projekta su:

 • unapređenje kulturnog identiteta prekograničnog područja Srbije i Bosne i Hercegovine interpretacijom kulturnog naslijeđa iz perioda prahistorije.
 • očuvanje prirodnog i kulturnog-historijskog naslijeđa gradova Užice i Tuzla uspostavljanjem održivog modela za predstavljanje prahistorijskog naslijeđa umrežavanjem i razmjenom iskustava projektnih partnera.

Ugovorom zaključenim između Ministarstva finansija, Vlade Republike Srbije, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU) i Grada Užica, broj 48-00-00046/2016-28-1 potpisanog 31.12.2018. godine, kao i Partnerskim sporazumom između Grada Užice i Grada Tuzla, predviđeno je izvođenje serije obuka izabranih lica u oblasti tematskog vođenja turističke grupe.

OPIS OBUKA

Broj polaznika:                   Pet (5)

Period realizacije:             novembar 2019. godine – februar 2020. godine.

Ukupan broj obuka:         Četiri dvodnevne obuke (8 dana)

Mjesto realizacije:            Grad Tuzla, Bosna i Hercegovina – dva dvodnevna treninga

Grad Užice, Srbija – dva dvodnevna treninga

Tačni datumi i raspored tema obuka biće definisani nakon odabira kandidata, u komunikaciji sa projektnim timom, predavačima i odabranim polaznicima obuke.

Osmodnevna obuka za tematsko vođenje turističke grupe organizovati će se za potrebe realizacije projekta „Novi život neolitskog naslijeđa u prepoznatim prirodnim područjima od velikog značaja – NeoLIFE“, a polaznici će steći:

 

 • opšta znanja i vještine (turističko vođenje grupe, komunikacija, javni nastup) i
 • specifična znanja i vještine (najranija istorija prekograničnog područja sa fokusom na period neolita, uslovi življenja i privređivanja ljudi u periodu neolita, animacija djece i mladih, koordinacija grupe, rad u timu) koja će moći da primjene u promociji područja i animaciji građana i posjetilaca.

Napomena: Troškove organizacije i učešća na obukama snosi Grad Tuzla u okviru Projekta.

USLOVI ZA PRIJAVU:

Pozivaju se nazaposlena lica, kao i zaposleni u sektoru turizma, da se prijave za pohađanje obuke, ukoliko ispunjavaju sljedeće uslove:

 

 • da su državljani BiH,
 • da posjeduju minimum IV stepen srednjeg stručnog obrazovanja,
 • da odlično poznaju rad na računaru,
 • da odlično poznaju najmanje jedan strani jezik (preferirano poznavanje engleskog jezika), i
 • da posjeduju dobre komunikacione i organizacione vještine.

 

PODNOŠENJE PRIJAVA:

Prijava sa sastoji od propratnog motivacionog pisma i biografije kandidata.

Prijave se podnose:

 

 1. lično ili poštom na adresu:

Grad Tuzla

Stručna služba za poslove gradonačelnika

ZAVNOBiH-a br. 11

75000 Tuzla

BiH

sa naznakom: Prijava na obuku u oblasti tematskog vođenja turističke grupe u okviru NeoLIFE projekta.

 

 1. Elektronskom poštom na: neolife@tuzla.ba

U naslovu elektronske pošte naznačiti: (ime i prezime) – Prijava na obuku u oblasti tematskog vođenja turističke grupe u okviru projekta „Novi život neolitskog naslijeđa u prepoznatim prirodnim područjima od velikog značaja – NeoLIFE“.

Rok za podnošenje prijava: 11.11.2019. godine do 15:00 sati.

ODABIR POLAZNIKA OBUKE:

Na razgovor će biti pozvani kandidati koji zadovoljavaju minimum traženih uslova.

Tokom razgovora će biti provjereno poznavanje stranog jezika.

Svi kandidati koji podnesu valjane prijave će e-mailom biti obavješteni o rezultatima odabira polaznika obuke.

Grad Tuzla

NeoLIFE Projektni tim

aktuelno.ba

Komentari

Komentara