Javni oglas-subvencija kamate za mlade

Na osnovu člana 4. Odluke o subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih („Službeni
glasnik Grada Tuzla“ broj 9/18 i Rješenja o imenovanju Prvostepene komisije broj 02-14-5359 od 19.08.2019.
godine, Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog
pitanja mladih objavljuje JAVNI OGLAS za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih.
aktuelno.ba

Komentari

Komentara