Grad Tuzla podržao realizaciju 53 projekta neprofitnih organizacija na području grada Tuzle

Rental Travel

U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli, upriličeno je potpisivanje ugovora sa neprofitnim organizacijama kojim su dodijeljena sredstva za finansiranje/sufinansiranje 53 projekta u iznosu od 318.861, 85 KM.

Reha Centar

Aktivnosti projekata su usmjerene na socijalnu zaštitu, ljudska prava, ravnopravnost spolova, ekologiju, sport, mlade, te kulturu i kulturno-historijsko naslijeđe, a koji će biti realizovani na području grada Tuzle do kraja 2023. godine.

Gradonačelnik Grada Tuzle, dr.sc. Zijad Lugavić, prisutnim potpisnicima ugovora se zahvalio na saradnji, te kazao:„Čestitam vam na vašem dosadašnjem radu i na kvalitetnim projektima koji će doprinijeti unapređenju kvaliteta života građanki i građana Tuzle. Opredijeljenost Grada Tuzle je da bude partner nevladinim organizacijama u stvaranju boljeg društvenog okruženja za život svih naših građana. Nastavit ćemo izdvajati sredstva za projekte koji doprinose rastu i razvoju svih naših građana, jer nevladine organizacije imaju veliki broj kvalitetnih ideja koje mi svesrdno podržavamo”.

Za grantove neprofitnim organizacijama-udruženja, organizacije i fondacije izdvojeno je 99.218,35 KM za 17 projekata iz oblasti socijalne zaštite, ljudskih prava, ekologije, ravnopravnosti spolova, socijalnog uključivanja osoba sa invaliditetom, unapređenje kvalitete života građana treće životne dobi.

Za 20 projekta iz oblasti sporta i projekte koje će se implementirati u cilju unapređenja sportskog ambijenta u cilju stvaranja vrhunskih sportista, uključivanje djece školskog uzrasta u sportske aktivnosti u cilju zdravog ravoja, očuvanje tradicije sportskih vrijednosti kroz promociju sportskih rezultate, vannastavne sportske aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola sa fokusom na trening i takmičenje izdvojeno je 98.967,50 KM.

Grant za realizaciju Akcionog plana za Rome obuhvatio je 5 projekata romskih udruženja koja se odnose na osnaživanje Roma u zajednici kroz promovisanje obrazovanja, kulture, socijalne zaštite i ljudskih prava, podržani su u iznosu od 49.050,00 KM.

Za 4 projekta udruženja nacionalnih manjina grada Tuzle, italijansko, albansko, slovenačko i makedonsko Udruženje izdvojena su sredstva u iznosu od 26.625,00 KM, a 7 projekata omladinskih udruženja sa područja grada Tuzle podržana su u iznosu od 45.000,00 KM.

Grad Tuzla

Komentari

Komentara