Grad Tuzla dobio online platformu Sistem za analizu rizika od katastrofa-DRAS

Spread the love
Rental Travel

Gradonačelniku Tuzle Jasminu Imamoviću jučer, u Sarajevu, uručena je prva online platforma pod nazivom Sistem za analizu rizika od katastrofa-DRAS, namijenjena za pružanje ažuriranih informacija o izloženosti prirodnim katastrofama poplavama i klizištima. Cilj ovog sistema, sačinjenog od tri modula, jeste povećanje svijesti i rizika od katastrofa na određenom lokalitetu. Modul 1 dostupan je javnosti, a moduli 2 i 3 odgovarajućim lokalnim vlastima u skladu s korisničkim pravima.
Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović izrazio je zahvalnost UNDP-u i vladi Republike Turske za razvoj softvera, naglasivši da će biti od izuzetne pomoći te napomenuo i to da će online platforma pomoći građanima prilikom odlučivanja na kojoj će lokaciji graditi kuće ili druge objekte, jer će moći izbjeći gradnju na rizičnim lokacijama.

Reha Centar

„Zahvaljujem se EU i UNDP-u, koji su kroz Program oporavka od poplava, nakon prirodne nesreće u 2014. godini, uložili oko 1,4 milion eura u sanaciju 240 kuća, nekoliko mostova i škola na području Tuzle. Zahvaljujem se i Vladi Turske koja je donirala novac za razvoj softvera koji služi za smanjenje rizika od prirodnih nesreća i za politiku razvoja Tuzle.

Znamo da su svi objekti, koji su oštećeni tokom prirodne nesreće u 2014. godini, osim jednog, bili bez građevinske dozvole i izgrađeni na rizičnim lokacijama. Softver će nam pomoći da predviđamo prirodne katastrofe, obilježavamo klizišta i druge rizike i bitne podatke. Ono što je dobro jeste da je sistem transparentan, tako da će i svaki građanin moći putem aplikacije na mobilnom telefonu pronaći lokaciju na kojoj se nalazi i vidi da li je ona rizična za gradnju”, izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Gradonačelnik Imamović zahvalio je UNDP-u i donatorima što je kroz ovaj projekat obučen i lokalni tim koji će moći koristiti ovaj alat za prevenciju i planiranje buduće gradnje, ali i razvoja grada, pa čak i za planiranje socio-ekonomskih mjera.

aktuelno.ba / Grad Tuzla

Komentari

Komentara