Gluhoća na relaciji Univerzitet – Ekspertna Vlada – Nastavno vijeće – Senat

Rental Travel

Obrazovanje ima stratešku važnost za ekonomski i društveni razvoj, tj. za razvijanje društva zasnovanog na znanju. To pokazuju i analize međunarodnih organizacija i institucija, kao što su Svjetska banka ili Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

Reha Centar

Smjernice osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu moraju biti kompatibilne smjernicama u Europi i svijetu. Mora se smoći snage da se naš obrazovni sistem transformira u sistem po mjeri zajednice i pojedinaca.

Demokratizacija i modernizacija odgojno-obrazovnog sistema i priprema za život i rad u XXI stoljeću, neke su od ključnih smjernica koje bi morali poštovati.

Čini se da se obrazovanje još uvijek razumije kao trošak države, a ne kao investicija u dugoročni i održivi razvoj.

Česti štrajkovi Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja dokazuju da smo u pravu i da je sam dignitet obrazovanja pa i obrazovnih radnika narušen i degradiran.

S BIH PRESSS

Kada je u pitanju Visoko školstvo u Tuzlanskom kantonu u havarisanom je stanju i neophodno je početi sa popravljanjem istog.

Problemi ne potiču od toga kako smo Bolonju zamislili, već od toga da smo po običaju iskrivili zamišljeno, kako ne bismo morali ništa da radimo. Ovo nije ni Bolonja, ni naš stari sistem, koji je barem proizvodio vrhunske naučnike.

Imajući u vidu da je Vlada TK dala saglasnost Univerzitetu u Tuzli za raspisivanje Konkursa za prijem u radni odnos 48 asistenata i viših asistenata,  mislimo da distribucija radnih mjesta po Fakultetima Univerziteta u Tuzli nije adekvatna.

Moramo istaći da ni u kom slučaju nismo protiv zapošljavanja, ali da smo za pravičnu raspodjelu radnih mjesta po Fakultetima, shodno stvarnim potrebama Fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Ono što je možda najgore u ovoj situaciji jeste gluhoća na relaciji Univerzitet u Tuzli – Ekspertna Vlada, jer o stvarnim potrebama kadrova pojedinih fakulteta niko nije kontaktirao struku, Nastavno vijeće pa ni Senat, te smatramo kako je Budžet kantona dodatno opterećen a da za to na nekim fakultetima ne postoje opravdane potrebe.

 Press služba S BiH Tuzla – aktuelno.ba

Komentari

Komentara