Ekspertna vlada TK za plaće pozajmljuje novac od vodnih naknada

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom se odobrava jednokratna pozajmica novčanih sredstava sa podračuna Tuzlanskog kantona.  Riječ je o sredstvima od vodnih naknada u iznosu do 3 miliona KM i sa podračuna Tuzlanskog kantona – sredstva za zaštitu okolice u iznosu do 3 miliona KM.

Reha Centar

Pozajmica je odobrena sa ciljem obezbjeđenja nedostajućeg dijela novčanih sredstava za isplatu plaća, za mjesec septembar 2014. godine, za zaposlene kod budžetskih korisnika, čijim korištenjem se ne smije ugroziti izvršenje obaveza po namjenskom podračunu. Povrat novčanih sredstava izvršit će se sa transakcijskog računa Tuzlanskog kantona iz tekućeg priliva.

Obustavljaju se od isplate sve obaveze Budžeta Tuzlanskog kantona do momenta povrata novčanih sredstava, izuzev obaveza koje se izmiruju iz namjenski prikupljenih prihoda.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara