Doprinos boljem razumijevanju pravosudnog sistema i jačanju povjerenja javnosti u rad institucija u BiH

Spread the love
Menprom

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Tuzli, okončala je danas niz predavanja na temu rada sudova i tužilaštava u BiH u oblasti procesuiranja zločina iz mržnje, trgovine ljudima i ratnih zločina. 

Reha Centar

Predavanjima, koja su održali sudija Suda BiH Dragomir Vukoje, federalni tužilac Hajrija Hadžiomerović-Muftić i glavni tužilac Brčko distrikta BiH Zekerija Mujkanović, prisustvovalo je više od 300 studenata.

OSCE BIH

PRAVNI FAKULTET

„Misija je sa velikim zadovoljstvom pozdravila inicijativu Pravnog fakulteta za organizovanje predavanja za studente o različitim temama iz oblasti vladavine prava, obuhvaćenim mandatom koji nam je povjeren u BiH,“ istakao je ambasador Jonathan Moore, šef Misije OSCE-a u BiH. „Zadovoljstvo nam je što smo možemo dovesti eksperte iz oblasti krivičnog prava, koji sa studentima mogu podijeliti autentične i praktične primjere“.

PRAVNI FAKULTET

PRAVNI FAKULTET

 Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Izudin Hasanović je rekao: „Radujem se saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH u budućnosti i nadam se da ćemo uskoro potpisati Memorandum o razumijevanju, koji će omogućiti redovno organizovanje sličnih predavanja, koja su za naše studente veoma korisna“.

Selma Sačević, studentica Pravnog fakulteta u Tuzli naglasila je: „OSCE često posjećuje nas fakultet i uvijek nam dolazi sa nekim novim temama i diskusijama u kojima možemo mi studenti da adekvatno učestvujemo. Današnja tema je procesuiranje ratnih zločina i ja smatram da svi zločinci, uključujuci ratne zločince, bez obzira na etničku pripadnost, moraju biti izvedeni pred lice pravde“.

OSCE

OSCE

Predavanja su dio komponente rada sa javnošću u okviru projekta koji Misija provodi u oblasti vladavine prava. Cilj predavanja je dati doprinos boljem razumijevanju pravosudnog sistema i jačanju povjerenja javnosti u rad institucija u BiH.

DRAGOMIR VUKOJE

OSCE BIH

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara

Posted In: