Dodijeljeni certifikati za polaznike edukacije “Psihosocijalni pristup u radu sa svjedocim/žrtvama” sa područja TK

U organizaciji UG Vive Zene Tuzla održana je supervizija za polaznike edukacije “Psihosocijalni pristup u radu sa svjedocima/žrtvama” sa područja Tuzlanskog kantona.

Edukacija je organizirana u okviru projekta “Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH”koji finansira Evropska unija.

Dodijeljeni su certifikati za polaznike edukacije “Psihosocijalni pristup u radu sa svjedocim/žrtvama” sa područja TK.

Edukaciju je prošlo 60 profesionalaca, predstavnika centara za socijalni rad, mentalno zdravlje, pravosudnih institucija, resornih ministarstava i udruženja koja rade sa svjedocima/žrtvama. Edukaciju su vodile trenerice iz UG Vive Zene Tuzla.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara