Delegacija NLB banke posjetila Vladu TK

Spread the love
Menprom

Dosadašnje aktivnosti i međusobna saradnja, te plan aktivnosti u narednom periodu bile su teme današnjeg sastanka delegacija Vlade Tuzlanskog kantona i NLB banke. Istaknuto je da je NLB banka u dosadašnjem periodu bila vjeran poslovni partner Vladi Tuzlanskog kantona ali i svim drugim poslovnim subjektima i građanima koji su ovoj banci ukazali svoje povjerenje.

Reha Centar

„Podrška Banke ne smije izostati ni u narednom periodu, bilo da se radi o službenim projektima ili drugim projektima naše banke, a kroz koje se može vidjeti naša društvena odgovornost prema zajednici u kojoj radimo“ rekla je direktorica Banke Lidija Žigić i dodala da će fokus aktivnosti Banke i dalje biti na tuzlanskoj regiji.

Tokom sastanka je akcentirano da je NLB banka u proteklom periodu radila na proširivanju svoje poslovne mreže, te da oko 70% prihoda ove banke dolazi sa područja Tuzlanskog kantona. „To je dodatni razlog da Banka planira dodatno širiti naše kapacitete na području Tuzlanskog kantona“, istakla je direktorica Žigić.

Po pitanju poslovanja, Vlada Tuzlanskog kantona je najveći komitent NLB banke. Obzirom da Kanton već duži niz godina posluje putem NLB-a, dosadašnja saradnja je ocijenjena uspješnom i istaknuta je želja da se takvi poslovni odnosi nastave i u budućnosti.

„NLB banka, odnosno njena prethodnica Tuzlanska banka je i sama proizvod ove regije i ona je naš svojevrstan brend. Nas u Vladi Kantona raduje pozitivan trend poslovanja i rast NLB banke. Radost je tim i veća ako uzmemo u obzir da je rast u bankarskom sektoru i svojevrsna refleksija pozitivnih kretanja u privredi na području našeg kantona“, rekao je premijer Bego Gutić.

Ovom prilikom premijer Gutić je prezentirao plan Vlade TK da u narednom periodu privrednim subjektima sa područja našeg kantona, putem jedne od poslovnih banaka omogući veoma povoljnu kreditnu liniju, gdje bi Vlada snosila troškove kamate i obrade odobrenih kredita. Procjenjuje se da bi na ovaj način privrednim subjektima moglo biti stavljeno na raspolaganje oko 20 miliona KM.

Osim direktorice Žigić, današnjem sastanku su u ime NLB banke prisustvovali direktorica sektora za poslovanje sa privredom Vilma Tunjić Juzbašić, savjetnik Uprave Beriz Čivić i rukovodilac poslovnog centra Tuzla Adnan Nuhanović.

U ime Vlade TK, pored premijera Gutića sastanku su prisustvovali ministar finansija Jakub Suljkanović i savjetnik premijera Miralem Nuhanović.

Press Vlade TK – aktuelno.ba

Komentari

Komentara