CBBiH: Štednja bh. građana na rekordnom nivou – 11,02 milijarde KM

Spread the love
Rental Travel

Depoziti bh. građana čine 57,6% ukupnih depozita u komercijalnim bankama, a na kraju septembra ove godine dosegli su najviši zabilježeni nivo od 11,02 milijarde KM, saopštila je Centralna banka BiH povodom Svjetskog dana štednje koji se obilježava danas.

Reha Centar

Depoziti stanovništva kontinuirano rastu, uprkos činjenici da prosječne plate i penzije ne bilježe značajan porast, konstatuju u Centralnoj banci BiH.

“U poređenju sa stanjem na kraju septembra prošle godine, depoziti su porasli za gotovo 771 miliona KM, odnosno za 7,5%”, navodi se u saopštenju.

Centralna banka BiH navodi da, uprkos niskim kamatama na depozite, bh. građani nastavljaju s držanjem depozita u domaćim bankama, što je, kako se zaključuje, pokazatelj uspostavljenog povjerenja u bankarski sektor i u sistem osiguranja depozita.

“Tokom prethodnih pet godina evidentan je kontinuiran snažniji porast depozita u domaćoj valuti, jer su na kraju 2012. godine učestvovali u ukupnim depozitima stanovništva sa 36,4%, a sada su dostigli gotovo 50%. Tako, depoziti stanovništva u KM valuti iznose 5 milijardi KM i imaju 45,4% učešća u ukupnim depozitima, a depoziti u eurima iznose 5,47 milijardi KM i imaju učešće od 49,6%. Depoziti u ostalim stranim valutama iznose 549 miliona KM i imaju učešće 5% u ukupnim depozitima stanovništva”, podaci su CBBiH.

Prema ročnoj strukturi, oročeni i štedni depoziti u septembru 2017. godine iznosili su 5,44 milijarde KM, što predstavlja 49,4% ukupnih depozita stanovništva, a od toga kratkoročni depoziti, s rokom oročenja kraćim od godine dana, imali su 504 miliona KM ili 9,3%, a dugoročni 4,94 milijarde KM ili 90,7%.

U saopštenju CCBiH se dodaje da su transakcioni računi i depoziti po viđenju iznosili 5,58 milijardi KM ili 50,6% ukupnih depozita stanovništva.

Važnost štednje je nesumnjivo velika, konstatuje Centralna banka BiH, jer štedišama omogućava da stvore rezerve za buduću potrošnju i moguće finansijske teškoće, a štednja, istovremeno, stvara preduslove finansijskim institucijama za kreditiranje realnog sektora ekonomije.

Svjetskim danom štednje obilježava se sjećanje na Prvi međunarodni kongres štedioničara održan 31. oktobra 1924. godine u Milanu. Na tom kongresu predstavnici svjetskih štednih ustanova tražili su izlaz iz krize koju je prouzrokovao Prvi svjetski rat, te su zaključili da štednja predstavlja temelj rasta i razvoja.

BHRT

Komentari

Komentara