Boračkoj populaciji će se pomagati putem zapisnika štabova CZ-e

Spread the love
Menprom

Sagledavanje stanja i posljedica elementarnih nepogoda među boračkom populacijom te mogućnost da zajedničkim djelovanjem pomognu u rješavanju stambenih potreba bila je tema sastanka koji je održao ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Zudin Mahmutović sa predsjednicima kantonalnih boračkih saveza i udruženja i pomoćnicima općinskih načelnika za boračko invalidsku zaštitu.

Reha Centar

Tom prilikom dogovoreno je da se na području svih općina TK sačine spiskovi boraca i članova njihovih porodica koji su usljed elementarnih nepogoda ostali bez stambenih objekata. Jedno od privremenih rješenja, dogovoreno je ovom prilikom, je i poziv načelnicima općina da u napuštene kolektivne centre smjeste porodice koje su zbog poplava i klizišta ostale bez domova.

Također je zaključeno da će biti formirano koordinaciono tijelo koje će razmatrati zahtjeve za pomoć borcima i članovima njihovih porodica te da će osnov za dalje pružanje pomoći putem Ministarstva za boračka pitanja TK biti zapisnici opštinskih štabova civilne zaštite o procjenjenoj šteti na ugroženim stambenim objektima boraca i članova njihovih porodica

Odjeljenje za informisanje

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara