BiH i Makedonija u grupi zemalja sa najvećim brojem pušača u svijetu

Spread the love
Naime, u studiji objavljenoj u Žurnalu Američke medicinske asocijacije, a koju je predvodio Institut za metriku i evaluaciju zdravstva Univerziteta u Washingtonu, prikupljeni su podaci o broju pušača u 187 država svijeta.

Reha Centar
Rental Travel

Naime, prema ovom istraživanju, u regiji Balkana najveći broj pušača se nalazi u Makedoniji gdje cigarete koristi 37 posto ukupne populacije.

Nakon Makedonije slijedi Bosna i Hercegovina gdje ima 32 posto pušača, Hrvatska sa 31 posto, Srbija i Crna Gora sa po 27 posto i Albanija gdje je najmanje pušača i to 21 posto ukupne populacije zemlje.

Od zemalja šire regije Balkana najviše pušača nalazi se u Grčkoj gdje 38 posto populacije konzumira cigarete, a slijedi Bugarska sa 36 posto, Rumunija i Mađarska sa po 28 posto, Turska sa 26 posto, Slovenija 24 posto i Slovačka sa 23 posto.

Od ostalih evropskih zemalja, u Njemačkoj ima 25 posto pušača, Velikoj Britaniji 22 posto, Francuskoj 31 posto i Španiji 26 posto.

S druge strane, najmanji broj pušača u Evropi nalazi se u skandinavskim zemljama, pa tako u Švedskoj puši 14 posto stanovnika, Norveškoj 17 posto, Finskoj 18 posto i Danskoj 19 posto.

Također, prema pomenutoj studiji, u svijetu danas ima više pušača nego osamdesetih godina prošlog stoljeća zbog porasta broja stanovnika i sve veće popularnosti cigareta u zemljama poput Kine, Indije i Rusije.

Tako je Kina dobila gotovo 100 miliona pušača u 2012. godini u odnosu na period od prije tri decenije, iako je broj pušača u toj zemlji opao sa 30 na 24 posto.

Kina je 1980. godine imala 182 miliona pušača, a 2012. godine oko 282 miliona. Isto tako, Indija je dobila 35 miliona pušača, pa ih danas ima 110 miliona, iako je u toj zemlji pao broj pušača sa 19 na 13 posto u odnosu na ukupnu populaciju.

Ipak, u studiji se navodi kako se najveći zdravstveni rizici javljaju u zemljama kao što su Kina, Grčka, Irska, Italija, Japan, Kuvajt, Koreja, Filipini, Urugvaj, Švicarska i Rusija.

Posmatrano na svjetskom nivou, najveći procenat pušača ima Istočni Timor i to 61 posto, Indonezija 57 posto, Armenija 51,5 posto, Rusija 51 posto i Kipar sa 48 posto.

Od ostalih zemalja, u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) ima 16 posto pušača, Japanu 23 posto, Kanadi 15 posto, Brazilu 14 posto, Argentini 20 posto, Iranu 12 posto, Sudijskoj Arabiji 14 posto i Australiji 17 posto.

S druge strane, zanimljivo je da je najmanji broj pušača u afričkim zemljama pa tako u Etopiji ima svega 4 posto pušača kao i u Nigeriji i Nigeru, Sudanu pet posto koliko ima i u Gani.

Inače, podaci su objavljeni kao dio serije članaka o duhanu u znak obilježavanja 50 godina od izdavanja prvog američkog izvještaja o rizicima pušenja.

(Anadolija)

 

Komentari

Komentara

Posted In: