BiH gubi IPA fondove za 2014. godinu!

Menprom

Ne možemo očekivati da uživamo u programa Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) kao i sve druge zemlje, a pri tom da zaostajemo u procesu evropskih integracija, kazala je Zara Halilović, pomoćnica direktorice Direkcije za evropske integracije BiH i šefica Sektora za koordinaciju pomoći Evropske unije (EU) BiH u Direkciji za evropske integracije, na jučerašnjoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99” u Sarajevu.

Reha Centar

Dodala je da “IPA nije srž procesa evropskih integracija, to je ispunjavanje onoga što zahtjeva sporazum o stabilizaciji  pridruživanju, a srž sporazuma je harmonizacija zakonodavstva BiH”.

“S obzirom, nažalost, na pokazanu stagnaciju u procesu evropskih integracija kada se BiH poredi sa regionom, onda je bilo za očekivati da će se sve to odraziti na IPA-u koja treba da pomogne taj isti proces”, rekla je Halilović.

Komentarišući nedavni gubitak sredstava IPA-e, Halilović je kazala da je “velika šteta za BiH zato što je pomoć kroz tih sedam projekata koji su otkazani jako bila bitna za jačanje kapaciteta institucija na svim nivoima, pa i omogućavala da se realizuju projekti koji su u vezi sa čistim investicijama, a posebno za Koridor 5C i SITO mrežu, transportnu mrežu za jugoistočnu Evropu”.

Dodala je da se tih 17,7 miliona eura koji su sada otkazani tiče čistih investicija na svim dionicama u BiH, te je upitno da li ćemo ih odmah moći koristiti kroz IPA-u 2, zato što je uslov za korištenje investicija u IPA-i 2 upravo postojanje jedinstvene strategije o transportu.

Direktorica Direkcije za evropske integracije BiH Nevenka Savić je kazala da sada predstoji nova generacija IPA-e, IPA2 za budžetski period 2014. – 2020.

“Radi se o ogromnim sredstvima koja su na godišnjem nivou nešto manje od 100 miliona. Započeli smo predradnje za pripremu ovog novog instrumenta, sredinom godine dobili smo strateški dokument na koji smo prikupili komentare od institucija, međutim u tom strateškom dokumentu kaže se da postoje dva preduslova koja se trebaju ispoštovati. Prvi preduslov je donošenje strateških dokumenata na nivou BiH, a drugi preduslov je dogovor oko mehanizma koordinacije”, kazala je Savić.

“Što se tiče IPA-e 2 moraju se dogovoriti mehanizam koordinacije, izabrati prioritetni sektori i za te sektore moraju biti urađene strategije na nivou BiH”, dodala je Savić.

“Ne želimo ni da razmišljamo šta bi značilo da ne dobijemo ta sredstva.Mi sad već vidimo da kasnimo dva, tri mjeseca u pripremi u odnosu na druge zemlje korisnice IPA-e. Zato je važno da se što prije dogovori mehanizam koordinacije. Mora se raditi na tome. Iskreno se nadam da će to biti što prije dogovoreno”, dodala je Savić.

(Indikator.ba, DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/md)

Komentari

Komentara

Posted In: