Apel Službe CZ Tuzla na građane da održavaju kanale i usmjeravaju ulične vode

Rental Travel

Nakon što je u prirodnoj katastrofi protekle godine, (2014.) interventim djelovanjem od strane mobilnih timova, spašeno 4000 kuća na području grada i padinama oko Tuzle a sa ciljem informisanja javnosti o aktuelnom stanju na području Grada Tuzla, obratio se šef Odjeljenja za zaštitu i spašavanje Civilne zaštite Tuzla Miralem Mulać:

Reha Centar

”U periodu od 19. 01. 2015. nakon nešto obilnijih padavina (do 20lm2  koje se ne svrstavaju u kategoriju zabrinjavajućih količina) u službu CZ stiglo je oko 30 prijava registrovanih reaktiviranja klizišta na području Grada Tuzla.

U tu svrhu Stručni tim CZ i Tim za monitoring konstantno obilaze teren i lokacije na kojima je registrovano reaktiviranje tla, što znači da su lokacije od ranije poznate (Badre, Solina, Grabovica, Lipnica-Matići, MZ Centar-Borić i Kojšino).

Radi se o naseljima u kojima se građani susreću s problemom zone slijeganja zemljišta, zatim zonom klizišta pa i loše gradnje objekata. Prikupljanjem podataka i obilaskom terena i lokacija utvrđeno je da se preventivnim djelovanjem smanjio rizik od većeg reaktiviranja klizišta. Moguće su manje-lokalne pojave pukotina u tlu i premještanja manjih tzv. sekundarnih dijelova tijela klizišta u procesu uspostavljanja prirodne ravnoteže. Ne očekuju se veći pokreti masa u navedenim zonama. Tokom obilaska terena za vrijeme padavina, niti na jednoj lokaciji nisu zatečeni građani koji lično intervenišu na uređenju regulacije oborinskih voda oko postojećih objekata.”

Iz Službe CZ Tuzla apeluje se na građane da održavaju kanale, usmjeravaju ulične vode, da pročiste kanale, jer poslije prestanka prirodne nesreće, na snazi je drugačiji sistem provođenja određenih mjera na terenu.

aktuelno.ba

 

 

 

Komentari

Komentara