Aerdorom Tuzla je pozitivna priča aktuelne Vlade Tuzlanskog kantona

Spread the love
Rental Travel

Vlada je prihvatila Izvještaj o poslovanju JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o.  za period 1.1. – 31.12.2015. godine sa Finansijskim izvještajem. Prema Izvještaju Aerdorom Tuzla je do uspostavljanja baze „Wizz – air“, odnosno do 24.6.2015. godine, imao otvoreno pet destinacija da bi nakon toga saobraćaj bio uspostavljen na četiri nove destinacije i to: Oslo (Norveška), Stokholm (Švedska) i Memmingen i Frankfurt Hahn (Njemačka).

Reha Centar

VLADA TK BEGO

Otvaranje novih destinacija rezultiralo je povećanjem broja putnika sa 151.285. u 2014. godini na 259.094 putnika u 2015. godini što je za cca 71,00 % više. Sa JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ je u izvještajnom periodu prevezeno 236.389 tona robe što je u odnosu na količinu robe prevezene u 2014. godini povećanje za 116 %.

Na JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ u 2015. godini primljeno je 108 uposlenika od kojih će se u narednom periodu zadržati potreban broj radnih mjesta za sigurno obavljanje saobraćaja i za rad u tri smjene zbog otvorenosti aerodroma od 03,00 do 23,00 svakog dana u sedmici, tako da je ukupan broj zaposlenih na kraju 2015. godine iznosio 150 radnika.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara