204.800,00 KM za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih

Rental Travel

U oblasti socijalne politike, Vlada je danas dala saglasnost na Program  Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak kojim su utvrđeniuslovi, kriteriji i postupak za raspodjelu sredstava za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih, za što je u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu planirano ukupno 204.800,00 KM.

Rental Travel

U okviru navedenom iznosa 94.800,00 KM je planirano za sufinansiranje troškova električne energije raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i kućicama Holandske Vlade, 90.000,00 KM za sufunansiranje troškova nabavke ogrjeva (uglja, drva) raseljenim osobama smještenim u izbjegličkim naseljima i najugroženijimraseljenim porodicama u individualnom smještaju, te 20.000,00 KM za sufunansiranje troškova socijalno neprofitnog stanovanja.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara