Na Filozofskom fakultetu u Tuzli održana promocija knjige “Uputstvo za upotrebu uma”

U petak, 18.oktobra 2019. godine, na Filozofskom fakultetu u Tuzli održana je promocija knjige “Uputstvo za upotrebu uma” autora mr. Naide Ljume i Mensura Pavice. Promotori su bili prof. dr. Mirsad Kunić, prof. dr. Sead Nazibegović, ak. prof. dr. Šefket Krcić i mr. Mirela Karahasanović, a moderatorica mr. Amela Delić. Publici se obratio i prof. dr. Kadrija Hodžić koji je pohvalio autore i kazao da kad profesori imaju takve sljedbenike, kao što su Ljuma i Pavica mogu biti mirni. On je, također, pohvalio i prof. Šefketa Krcića kazavši da je sreća imati takvog profesora za kolegu. Profesor Šefket Krcić istakao je da je smisao školovanja da se objavljuju djela, te da je ovom knjigom obogaćen odsjek za filozofiju i cijeli akademski svijet. Um je ono što čovjeka pokreće, inspiriše i on je kako filozofska, tako i medicinska inspiracija. Ljuma i Pavica, kako je kazao, žele čovjeka izvesti iz svijeta skučenosti i razbiti neke od predrasuda.

,,Postoje knjige koje može jedan autor napisati i postoje knjige koje samo dva ili više autora mogu napisati. Ja sam težio ka tome da napišem ‘Uvod u filozofiju’ u kojoj bi svako mogao naći poneku korist za svoj život, a Naida je imala ideju o tome da dokaže koliko je sloboda značajna i bitna te smo zajedničke ideje sklopili u ovu knjigu” – kazao je  Pavica na promociji. On priprema novo filozofsko djelo pod nazivom “Logički dokazi za postojanje Boga”.

,,Ono oko čega sam ja najviše radila sa kolegom Pavicom jeste sinteza mišljenja, slobode, djelovanja i stvaranja.”- istakla je Ljuma i navela da su određena pitanja postavljena kako bismo razmislili o odgovorima i pronašli ih.

Profesor Kunić predstavio je Naidu Ljumu kao lidera-aktivistkinju sa visokim stepenom znanja, a Mensura Pavicu kao veoma inspirativnog studenta filozofije. Svi su promotori imali riječi hvale za djelo. Na promociji je, između ostalog, naglašeno da odsustvo mišljenja dovodi do gubitka slobode i da um konstantno mora razvijati svoje ideje. Moramo biti otvoreni za dijalog da bismo bili otvoreno društvo.

M. A.

Komentari

Komentara