Zrak bez dima cigarete predstavlja osnovno ljudsko pravo

Spread the love
Rental Travel

Kada je u pitanju konzumiranje duhana i izloženost duhanskom dimu, itekako je važno obilježiti 31. januar, Dan bez cigarete i naglasiti potrebu što hitnijeg uvođenja sveobuhvatnog zakona o kontroli duhana u FBiH, što je ujedno i jedini način da se zaštite zdravlje i ljudska prava stanovništva koja su trenutno ugrožena, kazala je u razgovoru za Fenu menadžerica za komunikacije Udruženja PROI Arijana Knežević.

Reha Centar

Na Nacionalni dan bez cigarete, 31. januar, Udruženje “Progresivni razvoj organizacija i individua” (PROI) će u saradnji s EU info centrom u Sarajevu organizirati multisektoralni dijalog “Zaštita zdravlja stanovništva od izlaganja duhanskom dimu – izazovi i perspektive u BiH”. Događaj se organizira u okviru projekta “Ostvarivanje ljudskih prava i temeljenih sloboda kroz kontrolu duhana” koji finansira Evropska unija.

Organiziranjm ovog dijaloga Udruženje PROI namjerava omogućiti bolje razumijevanje situacije kada je u pitanju kontrola duhana u BiH i podići svijest među interesnim stranama i donosiocima odluka o potrebi sistematskog i strateškog poboljšavanja kontrole duhana u BiH kroz multisektoralno djelovanje i efektivnu politiku.

– Važno je uključiti javnost i informirati o važnosti obilježavanja ovog dana, ali i alarmantnosti situacije kada je kontrola duhana u pitanju i pozvati sve da u granicama svojih odgovornosti i mogućnosti, prepoznaju takvu situaciju te daju podršku novom i sveobuhvatnijem zakonu o kontroli duhana u FBiH bilo da se radi o javnosti ili donosiocima odluka- istakla je Knežević. Dodala je da je pozitivno to što je pokrenut proces promjene važećih zakona i da su prednacrti novih zakona za kontrolu duhana već završeni kako u FBiH, tako i u RS-u.

Završen je Prednacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u FBiH koji je izradila ekspertna radna grupa kojom je koordiniralo Federalno ministarstvo zdravstva uz podršku Udruženja PROI i Svjetske Banke, te početkom oktobra 2016. upućen u dalju proceduru.

– Novi zakon predviđa maksimalnu usklađenost s Okvirnom konvencijom o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije i EU Direktivom o duhanskim proizvodima iz 2014. godine. Samo usklađivanje zakona s Okvirnom konvencijom o kontroli duhana i dobra njegova implementacija mogu u potpunosti osigurati zaštitu osnovnih ljudskih prava koja su trenutno ugrožena slabom regulacijom u ovoj oblasti, među kojima su pravo na zdravlje i život, od kojih su oba direktno ugrožena duhanskim dimom- kazala je.

Po njenim riječima, ovo je korak naprijed i u smislu napretka BiH ka Evropskoj uniji za koju je jedan od uvjeta i regulacija u oblasti kontrole duhana u skladu s EU Direktivom o duhanskim proizvodima. Osim toga, usklađivanje zakona s Okvirnom konvencijom o kontroli duhana predstavlja međunarodnu obavezu BiH, dodala je.

Pomoćnica direktora za stručne poslove Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH prof. dr. Aida Ramić – Čatak je govoreći o aktivnom i pasivnom pušenju istakla da aktivno pušenje predstavlja voljni akt pušača koji u toku pušenja u svoj organizam unosi duhanski dim i samo jednu trećina duhanskog dima pušač udiše a dvije trećine izbacuje u svoju okolinu, čime ugrožava zdravlje ljudi u svom okruženju. Pasivno pušenje je poznato i kao sekundarno pušenje predstavlja neželjeni oblik izloženosti duhanskom dimu u svom okruženju od drugih pušača, podjednako štetan za zdravlje kao i aktivno pušenje.

– Kod pušača kao posljedica štetnih sastojaka u duhanskom dimu javlja se više ozbiljnih oboljenja i poremećaja, koji dovode do prijevremene invalidnosti i smrtnosti, kao što su karcinom pluća, hronična opstruktivna oboljenja pluća, emfizem, astma, koronarna bolest,kardiomiopatija, angina pektoris, infarkt miokarda i bolesti periferne cirkulacije- dodala je Ramić – Čatak. Smatra da se pušenje povezuje s nastankom karcinoma pluća, usne duplje, grla, jednjaka, bubrega, želuca, pankreasa, mokraćne bešike te kolona i rektuma.

– Pušenje se povezuje i s degenerativnim procesima na diskusima, osteoporozi i osteoartrozi. Pušenje šteteno djeluje i na reproduktivno zdravlje, povezujući se s nastankom sterilnosti, impotencije, smanjenje pokretljivosti i broja spermija, sklonost ka spontanim pobačajima i prijevremeni porodi te ranije menopauze, upozorila je Ramić – Čatak.

Kod odraslih izloženost pasivnom pušenju za 20-30 posto povećava rizik nastanka raka pluća, oboljenja disajnog sistema i srca i krvnih sudova. Kod djece izloženost pasivnom pušenju se povezuje sa sindromom iznenadne smrti novorođenčeta, akutne i hronične infekcije disajnih puteva (bronhitis, pneumonia), reducirana funkcija razvoja pluća, astma, ponavljanje napada, akutne i hronične infekcije srednjeg uha.
Dr. Ramić – Čatak je naglasila da duhanski dim sadrži više od 7.000 različitih hemijskih sastojaka, od kojih više od 100 djeluje štetno na organizam a više od 70 je kancerogeno.

Kako su kazali iz Udruženja PROI, prema podacima Studije o stanju zdravlja odraslog stanovništva Federacije BiH iz 2012. godine bilježi se 44,1 posto stalnih pušača među odraslim stanovništvom, od čega 56,3 posto muškaraca i 31,6 posto žena. Prema približnim procjenama urađenih na osnovu poređenja rezultata socio-ekonomske analize uticaja predloženog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje koju je Udruženje PROI implementiralo u saradnji s Ekonomskim institutom u Sarajevu, od ispitanika koji su se izjasnili kao nepušači njih 44,7 posto navodi da su svakodnevno izloženi pasivnom pušenju, 33,6 posto navodi da su često izloženi pasivnom pušenju, dok je u grupi pušača njih 64,6 posto izjavilo da su pored pušenja izloženi i pasivnom pušenju.

Nažalost, veliki broj djece i mladih je također među onima koji su izloženi pasivnom pušenju, a situaciju može promijeniti samo strogi i dobro implementiran zakon. Pušenje na zatvorenim javnim mjestima među kojima su ugostiteljski objekti kao glavna mjesta okupljanja uzrok su ogromnoj izloženosti štetnom duhanskom dimu. Nepušači su dimu najčešće izloženi na mjestima na kojima se druže i to približno više od 60 posto nepušača samo u FBiH.

Javni zatvoreni prostori u kojima je dozvoljeno pušenje predstavljaju veliku prijetnju po zdravlje. Nivo zagađenosti zraka u takvim objektima, prema rezultatima mjerenja kvalitete zraka koju je implementiralo Udruženje PROI dostiže nivo koji je ekstremno opasan po zdravlje. Nivo štetnih čestica u ovim objektima dostizao je koncentraciju od PM 2.5 – 1,86 mg/m3 ili 236 po indeksu kvalitete zraka, što je nivo označen kao vrlo štetan po zdravlje.
Prema procjenama iz istog istraživanja, ukupni troškovi lijekova/liječenja za dvije grupe oboljenja povezanih s pušenjem među kojima su maligne neoplazme i kardiovaskularna oboljenja, u 2015. godini iznosili su 27.527.478 KM, od čega se pušenju može pripisati 12.651.274, 18 KM. Indirektni troškovi bolovanja koji se dovode u vezu s pušenjem iznose 8.932.473,82 KM.

Osim zdravstvenih, pušenje uzrokuje i ekonomske posljedice ne samo po troškove države, na šta ukazuje podatak da domaćinstva u FBiH za duhanske proizvode godišnje izdvajaju milijardu i 150 miliona KM. Sve to su indikatori hitnosti situacije i potrebe zagovaranja i rada na zakonu o kontroli duhana i potpunoj zabrani pušenja u zatvorenim javnim mjestima koji je usaglašen s međunarodnim zahtjevima, jer se samo na taj način stanovništvo može zaštititi od štetnih posljedica pasivnog pušenja i izloženosti. Zrak bez dima cigarete, odnosno zrak koji direktno ne ugrožava zdravlje i život predstavlja osnovno ljudsko pravo, poručili su iz Udruženja PROI.

BHRT – aktuelno.ba

Komentari

Komentara