Zlatna plaketa Svjetske asocijacije Roma za gradonačelnika Jasmina Imamovića

Rental Travel

Danas, 30. marta 2015. godine, u prostorijama Gradske uprave Grada Tuzla, gradonačelniku Jasminu Imamoviću je uručena Zlatna plaketa Svjetske asocijacije Roma.

Reha Centar

Delegacija koju su predvodili dr. Jovan Damjanović (bivši ministar za manjine u Vladi Republike Srbije), mr. Bajram Haliti (bivši ministar u Vladi Republike Makedonije) te mr. Mehmed Mujić (Predsjednik NVO Evropski put Roma), uručili su gradonačelniku Imamoviću Zlatnu plaketu Svjetske asocijacije Roma, koja se dodjeljuje osobama iz političkog života koje su se istakle u pomoći i realizaciji projekata koje imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života Roma u lokalnoj zajednici, tj konkretno Gradu Tuzla.

jasmin imamović

Prisutni gosti su istakli da je od strane zajednice Roma iz dvadeset devet država sa tri kontinenta jednoglasno odlučeno da gradonačelniku Imamoviću, na osnovu dosadašnjeg zalaganja za prava  sugrađana pripadne ova nagrada.

Prilikom ovog svečanog susreta, gradonačelnik Imamović je istakao mu ova nagrada puno znači jer je prepoznata vrijednost njegovanja harmonije različitosti. Podsjetio je da njegovanje i održavanje ovih vrijednosti je zahtjevan proces, ali isto tako i moguć ako se uloži dovoljno truda.

Prilikom ovog svečanog susreta, gradonačelnik Imamović je istakao mu ova nagrada puno znači jer je prepoznata vrijednost njegovanja harmonije različitosti. Podsjetio je da njegovanje i održavanje ovih vrijednosti je zahtjevan proces, ali isto tako i moguć ako se uloži dovoljno truda.

Gradonačelnik Imamović je na kraju sastanka istakao da je prioritet obrazovanje Roma i da je potrebno iskoristiti svaku priliku koja vodi ka tom procesu i procesima koji će podići stepen socijalnog dijaloga i ekonomskog osnaživanja Roma. Na ovom sastanku je podržan i prijedlog za otvaranje kancelarije Svjetske asocijacije Roma u Tuzli, koja će služiti razvoju i unapređenju odnosa sa predstavnicima drugih organizacija koje zastupaju interese romske populacije u BiH i drugim državama.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara