Zbog COVID-a tokom 2020. godine broj dolazaka turista u TK manji za 56,15%

Transturist Tuzla

Vlada je prihvatila Informaciju o stanju turističko –ugostiteljske djelatnosti u TK za 2020.godinu. Sa aspekta turističke djelatnosti, 2020.godine se smatra godinom pogubnom za turizam. Neke zemlje su se u potpunosti izgubile sa turističkih mapa, dok veći dio zemalja intenzivno radi na osmišljavanju potpuno novih strategija koje trebaju da osiguraju preživljavanje ove djelatnosti i postupno vraćanje ove djelatnosti na puteve kojim se kretala u prošlosti. U BiH je zabilježen pad broj dolazaka od 69,65%.

Rental Travel

Evidentirani dolasci domaćih turista bilježe pad od 31,82%, dok je kod dolaska inostranih turista zabilježen pad od čak 83,64%. Tuzlanski kanton, za razliku od sveukupne slike u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine, u 2020.godini bilježi malo blaži pad broja dolazaka. Broj dolazaka turista, koji je zabilježen u našim smještajnim objektima je, u odnosu na 2019.godinu, manji za 56,15%.

Ohrabruje činjenica da je pad broja noćenja u Tuzlanskom kantonu značajnije niži od pada broja noćenja na nivou Federacije BiH i BiH. Broj noćenja domaćih posjetilaca bilježi pad od 40,92%, dok broj noćenja stranih posjetilaca bilježi pad od 66,10%. Broj zaposlenih u turizmu i ugostiteljstvu manji je za 7,66% manje u odnosu na 2019. godinu.

Obzirom na specifičnost djelatnosti turizma i ugostiteljstva i ogroman negativan utjecaj pandemije na ovu djelatnost ovaj pad zaposlenosti je ispod očekivanih vrijednosti. Bez obzira na negativne rezultate iskazane u 2020.godini, na području Tuzlanskog kantona, moramo biti zadovoljni, posebno imajući u vidu da su negativni trendovi niži u odnosu na nivoe Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara