Zaštita od aerozagađenja: Preporuke za javnost

Cijelo vrijeme trajanja prekomjernog zagađenja zraka pridržavajte se preporuka nadležnih ustanova.

Preventivne preporuke za stanovništvo:

 

 • Prаtiti mеdiјskа sаоpštеnjа о stаnju kvаlitеtа zraka;
 • Smanjiti korištenje privatnih automobila te koristiti sredstva javnog gradskog prevoza koji manje zagađuju okoliš;
 • Ne spaljivati otpad u domaćinstvima jer je to kažnjivo (takva nedozvoljena postupanja prijavite nadležnim inspekcijama grada/opštine i Kantona);
 • Koristiti kvalitetne energente koji imaju smanjene emisije štetnih materija za zagrijavanje prostorija (ugalj sa niskim udjelom SO4, drva, pelet…);
 • Korisnici kotlovnica i ložišta treba da preduzmu sve potrebne, tehnički izvodive mjere kako bi se smanjile emisije u zrak, uključujući i čišćenje dimnjaka;
 • Pоdizаti svijеst о uštеdi еlеktričnе еnеrgiје, s оbzirоm dа sе nа tај nаčin оmоgućаvа smаnjеnjе sаgоrijеvаnjа uglja u industriji а sаmim tim i sаmо аеrоzаgаđеnjе, kао prijеtnjа pо јаvnо zdrаvljе pоpulаciје.

Zdravstvene preporuke za stanovništvo: 

 

 • U danima sa visokim koncentracijama štetnih čestica i gasova, smanjiti kretanje i boravak vani, posebno u jutarnjim i večernjim satima kada je koncentracija zagađujućih materija u zraku najveća;
 • Pri eventualnom boravku na otvorenom koristiti zaštitu u vidu respiratornih zaštitnih maski kako bi se djelimično ublažio štetni uticaj većih lebdećih čestica i čađi;
 • Fizičkе аktivnоsti, pоput spоrtskih trеningа rеаlizоvаti u zаtvоrеnim, zа tо prоpisаnim prоstоrimа;
 • Smanjiti provjetravanje prostorija do promjene vremenskih prilika;
 • Smanjiti konzumiranje cigareta u zatvorenim prostorijama i korištenje čvrstog goriva, pogotovo uglja koji ima loš kvalitet. Naročito je važno da hronični bolesnici, stariji, mala djeca i trudnice ne borave u zadimljenim i neventiliranim prostorijama;
 • Rizičnim grupama stanovništva kao što su hronični bolesnici (plućni, srčani), bolesnici skloni alergijama, starija populacija, mala djeca, trudnice, ali i zdravim osobama preporučuje se da što više vremena provode na svježem zraku (planine i izletišta)

 

Apelujemo na stanovništvo da ispoštuje zdravstvene preporuke  u cilju poboljšanja kvaliteta zdravog života i redovno prati informacije putem medija o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija u zraku, vremenskim prilikama i mjerama pripravnosti, upozorenja i uzbune na području Tuzlanskog kantona.

 

Slika 103
aktuelno.ba / Zavod za javno zdravstvo TK

Komentari

Komentara