Započeti radovi na sanaciji puteva u mjesnim zajednicama Požarnica, Kiseljak, Solina, Batva, Bukinje i Kreka

Spread the love
Menprom

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u mjesecu junu započela je radove na sanaciji puteva i putne infrastrukture na području grada Tuzla, u skladu s potpisanim ugovorima, te su u toku radovi na asfaltiranju puta prema Kolimeru u MZ Požarnica dužine 300m, Ivići – Bokavići u MZ Kiseljak dužine 196m, naselju Gradovrška pored stadiona MZ Solina dužine 335m.

Reha Centar

Takodjer, počeli su radovi na sanaciji puta u ulicama: Batva, 2 LOT-a u MZ Batva dužine 600m, dijela puta Bukinje – Lipnica MZ Bukinje dužine 500m, Zvonka Cerića MZ Kreka dužine 500m.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica nastavlja s radovima na održavanju putne infrastrukture, koristeći trenutno povoljne vremenske uslove za unapređenje sigurnosti i kvalitete života građana Tuzle.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara