Za dvije minule godine 872 osobe odradile pripravnički staž

Menprom

Vlada je usvojila Analizu efekata o zapošljavanju osoba sa visokom stručnom spremom koje odrađuju pripravnički staž u TK 2012/2013. godinu. Vlada Tuzlanskog kantona i ministarstva su u Budžetu TK za 2013. godinu planirali sredstva u ukupnom iznosu od 1.166.200,00 KM za odrađivanje pripravničkog staža ili volontiranje za 318 osobe. Javna ustanova Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje su obezbijedili sredstva od 822.192,00 KM, kojima  će se omogućiti zapošljavanje 198 osoba, od čega 99 osoba sa VSS/VŠS i 99 osoba sa SSS. Ovaj program je započeo u 2012. godini i nastavio se u 2013. godini. Kako su u ovu analizu uključene samo osobe sa VSS to su sredstva koja je obezbijedila Služba za zapošljavanje TK u saradnji sa Federalnim zavodom podijeljena (411.096,00) i sabrana sa sredsvima koja su obezbijedile Općine TK-a i Ministarstva TK-a. Ukupna izdvajanja sredstava iznose 2.402.113,00 KM  što je omogućilo odrađivanje pripravničkog staža za 872 osobe.

Reha Centar

AKTUELNO.BA.

Komentari

Komentara