Vlada Tuzlanskog kantona objavljuje ugovore o privatizaciji

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona na svojoj web stranici odnedavno je počela objavu privatizacijskih ugovora direktne prodaje državnog kapitala. Cilj je povećati transparentnost u radu i svim zainteresiranim građanima pružiti mogućnost da izvrše uvid u elemente kupoprodajnih ugovora, te stepen izvršenja ugovornih obaveza. Na web stranici su već postavljeni određeni spiskovi sa prvim kupcima dionica u javnom upisu, a cjelokupni ugovori će biti postavljeni nakon što budu obrađeni i usklađeni sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka FBiH.

Reha Centar

Kako ističe Nihad Okanović, Direktor Agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona „Bit će objavljeni spiskovi kupaca po tenderu, neposrednoj pogodbi, aukciji i ostalim načinima prodaje do stopostotnog procenta kupovine, tako da će biti prezentirano cjelokupno vlasništovo društava u prvotnoj kupovini.“

Što se tiče naknadnih prodaja dionica ili udjela u vlasništvu, nakon prvobitne privatizacije, Agencija nema informacije, niti nadležnost za praćenje u tim prodajama, tako da su sve ostale informacije u domenu Registra vrijednosnih papira.

Objavljene ugovore građani mogu pogledati na web stranici specijalizirane organizacije Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona koja se nalazi u okviru službene web stranice Vlade Tuzlanskog kantona, ili direktno na linku www.tk.kim.ba/pregled-privatizacijskih-ugovora-direktne-prodaje-drzavnog-kapitala.

„Osim privatizacijskih ugovora u narednom periodu Agencija će nastaviti da kontinuirano postavlja i druge dokumente iz naše nadležnosti na web stranicu, kako bi zainteresirani građani imali direktan pristup informacijama koje ih zanimaju“, istakao je direktor Okanović.

 

Komentari

Komentara