Vlada Tuzlanskog kantona izdvaja više od milion KM za podršku razvoju kantona

Spread the love
Menprom

Vlada je donijela i Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije Podrška razvoju Kantona. Za ove namjene planirano je ukupno 1.030.000,00 KM, od čega je za podršku projektima drugih nivoa vlasti planirano 500.000,00 KM, subvencije za pokretanje poslovnih poduhvata pojedinaca 170.000,00 KM, projekte neprofitnih organizacija 60.000,00 KM, subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 280.000,00 KM, te za ugovorene i druge posebne usluge 20.000,00 KM.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara