Vlada Tuzlanskog kantona donijela Odluku o imenovanju članova Koordinacionog tijela za praćenje kvaliteta zraka

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o imenovanju članova Koordinacionog tijela za praćenje kvaliteta zraka i predlaganje mjera za poboljšanje stanja. Zadatak Koordinacionog tijela je praćenje kvaliteta zraka na području Tuzlanskog kantona, analiza i predlaganje mjera u skladu sa Planom interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka radi poboljšanja stanja kvaliteta zraka.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara