Vlada TK u dijalogu sa sindikatima

Menprom

U prvih 16 dana svog mandata Vlada Tuzlanskog kantona je otvorila dijalog sa brojnim interesnim grupama, među kojima značajno mjesto pripada sindikatima. Delegacija Vlade predvođena premijerom Begom Gutićem, danas je ugostila predstavnike Saveza samostalnih sindikata BiH Tuzlanskog kantona. Na ovaj način Vlada je nastavila da otvara dijalog sa svim sindikalnim udruženjima i razgovara o proroblemima radnika i prioritetima za rješavanje. Na sastanku sa predstavnicima sindikata državnih službenika i namještenika, obrazovanja, rudara, kože, tekstila  i obuće načelno se dotaklo mnogih pitanja, te je istaknuto da se u narendom periodu ništa neće „gurati pod tepih“ i da će Vlada sva pitanja nastojati rješavati korak po korak u zakonskim okvirima.

Reha Centar

Također, aktualna situacija u hemijskoj industriji, očuvanje radnih mjesta i iznalaženje načina za poboljšanje uslova za život i rad radnika hemijske i industrije nemetala bila je tema sastanka Vlade sa predstavnicima Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjednica Sindikata Kata Iveljić je istakla da Sindikat daje podršku Vladi i premijeru  Gutiću da se kroz partnerski odnos, zajedno ide ka boljem radničkom standardu.

Ovom prilikom je rečeno da osim brojnih problema u hemisjkoj industriji na području Tuzlanskog kantona ima i više preduzeća koja su pozitivni primjeri i mogu biti vodilja kako prevazići krizu u poslovanju. Neki od njih su Soda Sisecam i Solana d.d. Tuzla.

„Od Vlade Tuzlanskog kantona očekujemo da stoji iza svoje riječi. Da ne obećava mnogo, ali da ono što obeća i ispuni“ rekla je predsjednica Iveljić.

Premijer Gutić je ponovio opredjeljenja ovog saziva Vlade da samo zdrav realni sektor može otvarati nova radna mjesta i dalje se razvijati, kao i da će se Vlada uključiti da zajedno sa sindikatima pokuša iznaći najbolja, ali izvodiva rješenja.

„Nisam čovjek koji daje velika obećanja. Ono što jesam obećao, to je da će Vlada tokom ove godine uvezati radni staž i u zasluženu penziju otpremiti 75 radnika Fabrike obuće Aida“, riječi su Premijera.

Rečeno je i da će prioriteti u radu Vlade biti iniciranje izmjena Zakona o stečaju i to u smislu rokova stečajnih postupaka i davanja prioriteta namirivanju radničkih potraživanja, kao i donošenje federalnog Zakona o uvezivanju radnog staža.

„Ja sindikat ne doživljavam kao drugu stranu, nego kao istu stranu sa nešto drugačijim uglom gledanja“ zaključio je premijer Gutić i dodao da će sindikati u Vladi uvijek imati sagovornika i partnera.

Osim Premijera današnjim sastancima su prisustvovali ministrica, obrazovanja, nauke, kulture i sporta Mirsada Begović, ministar finansija Jakub Suljkanović, ministar za boračka pitanja Fahrudin Skopljak, ministar industrije, energetike i rudarstva Srđan Mićanović i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Admir Huskanović.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara