Vlada TK: Trend povećanja zaposlenosti i broja žena na rukovodećim pozicijama

Rental Travel

Vlada je prihvatila Rodnu analizu zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona na rukovodećim pozicijama. Radi se o sistematičnom prikupljanju i proučavanju informacija o rodnim razlikama i društvenim odnosima u svrhu uočavanja i razumijevanja nejednakosti zasnovanih na rodu. Ovim se želi doprinijeti frekventnijoj i adekvatnoj upotrebi rodne terminologije u službenom govoru, ali i boljem razumijevanju procesa i pojava u našem društvu koji su neizostavno povezani sa rodnim odnosima, odnosno sa ulogama, pravima, mogućnostima i resursima koje žene i muškarci imaju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema ovoj analizi, od ukupno 488 zaposlenih u kantonalnim institucijama, žena je 265 ili 54,3%, a muškaraca 223 ili 45,7%. Posmatrajući rukovodeće funkcije od ukupno 192 izvršioca, njih 134 ili 70% su muškarci, a 58 ili 30% žene. Iz analize se može zaključiti da postoji različita procentualna zastupljenost na rukovodećim mjestima u nekim institucijama Tuzlanskog kantona i da se ona kreće u rasponu od 9% do 91% u korist muškog ili ženskog spola, a da je ona u nekim institucijama 100% u korist ženskog spola kao što je to u Ministarstvu pravosuđa i uprave TK i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, ili 100% u korist muškog spola kao što je to u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak. Ako se uporede podaci za 2021. godinu i 2022. godinu, primjetno je da je došlo do blagog povećanja zaposlenosti žena od ukupno zaposlenih u Tuzlanskom kantonu, a takođe je prisutan i porast broja žena na rukovodećim mjestima.

Reha Centar

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara