Vlada TK: Stvaranje regulatornog okvira za razvoj poduzetničke infrastrukture

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici prihvatila Informaciju o stanju poduzetničke infrastrukture na području Tuzlanskog kantona sa smjernicama za poduzimanje aktivnosti u 2018. godini koju je izradilo Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Jedan od ciljeva Informacije jeste da stvori podlogu za izradu nacrta Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi Tuzlanskog kantona kako bi se stvorila regulatorna osnova za dalji razvoj ovog postulata razvoja poduzetništva i privrede Kantona a sve u funkciji bržeg rasta poduzetništva, povećanja investicija i zaposlenosti.

Od subjekata poduzetničke infrastrukture na području Tuzlanskog kantona uspostavljene su poslovne zone, tehnološki parkovi i poduzetnički inkubatori, dok ostale subjekte poduzetničke infrastrukture čine komore, razvojne agencije i udruženja. Izvršena analiza za potrebe izrade Informacije utvrdila je da u svim lokalnim zajednicama na području Tuzlanskog kantona postoje uspostavljene ili pak planovi za uspostavu poslovnih zona, preciznije 23 uspostavljene poslovne zone i 6 poslovnih zona čija uspostava je planirana.

Na nivou Federacije BiH ne postoji zakon niti drugi regulatorni propis koji pojmovno određuje poduzetničku infrastrukturu ali je trenutno u toku aktivnost na izradi Procjene utjecaja za Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Uvažavajući značaj poduzetničke infrastrukture za dalji razvoj poduzetništva na području Kantona i ostvarenja doprinosa cjelokupnom privrednom razvoju Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Zaključak koji između ostalog propisuje formiranje Interresorne radne grupe koja će se sastojati od predstavnika ministarstava Tuzlanskog kantona, jedinica lokalne samouprave Tuzlanskog kantona i drugih subjekata koji će izraditi nacrt Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi  kao i obavezu da se u Budžetu Tuzlanskog kantona predvide sredstva za donošenje i implementaciju Zakona te u skladu s tim i sa raspoloživim budžetskim sredstvima, planiraju sredstva i za jedinice lokalne samouprave za razvoj već uspostavljenih zona kao i osnivanje novih te razvoj postojećih subjekata poduzetničke infrastrukture.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara