Vlada TK sprječava diskriminaciju dijela boračke populacija

Rental Travel

U želji da se spriječi diskriminacija i omogući da i korisnici prava boračko invalidske zaštite koji primaju novčane prinadležnosti iz kantonalnog budžeta ostvare pravno na jednokratno novčano primanje u iznosu od 100 KM, Vlada je danas izmijenila i dopunila Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2022. godini i odobrila dodatnih 430.000,00 KM za isplatu navedene jednokratne novčane pomoći osobama koja ostvaruju pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu iz Budžeta Tuzlanskog kantona. Uslov je da ta lica nisu obuhvaćena odredbama Uredbe Vlade FBiH o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. Podsjećamo, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Uredbu o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena, kojom je svim korisnicima prava boračko invalidske zaštite koji primaju novčane prinadležnosti iz Federalnog budžeta uplaćeno jednokratno novčano primanje u visini po 100,00 KM.

Reha Centar

Izmjenama Programa izvršena su i određena prestrukturiranja određenih stavki iz Programa.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara