Vlada TK prihvatila mišljenje na nacrt federalnog zakona

Rental Travel

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila mišljenje na tekst nacrta Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata. S obzirom da se na nivou Federacije donosi niz novih zakona koji se odnose i na prava osoba sa invaliditetom, Ministarstvo je mišljenja da je potrebno prije svega uskladiti Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBiH, kao i podzakonske akte sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom u dijelu definisanja pojma osoba sa invaliditetom, kao i vrsta invalidnosti. Također, da je neophodno precizirati i svrhu, ulogu i cilj stjecanja statusa reprezentativne organizacije, kao i kako će se takav status odraziti na dalju mogućnost apliciranja za dodjelu budžetskih sredstava, kako reprezentativnih tako i onih koji to nisu. Također, Ministarstvo podržava zakonsko regulisanje stjecanja statusa reprezentativne organizacije osoba sa invaliditetom ali smatra da bi se zakonski trebale regulisati dvije vrste organizacija osoba sa invaliditetom: jedna je reprezentativna organizacija osoba sa invaliditetom za osobe sa svim vrstama invaliditeta urođenog ili stečenog van ratnih okolnosti. U suprotnom bi imali više reprezentativnih organizacija osoba sa invaliditetom, tačnije onoliko koliko vrsta invaliditeta postoji. Posebnu reprezentativnost bi trebala da ima organizacija osoba sa invaliditetom za osobe sa statusom invalida rada, budući da je ostvarivanje prava osoba sa statusom invalida rada vezano i za propise koji se ne odnose na osobe sa invaliditetom sa urođenim ili stečenim van ratnih okolnosti. U Mišljenju je navedeno još nekoliko sugestija na predloženo zakonsko rješenje čijim bi se uvrštavanjem izbjegle nejasnoće koje bi mogle nastupiti tokom kasnije primjene Zakona.

Rental Travel

aktuelno.ba

Komentari

Komentara