Vlada TK: Podrška povratku izbjeglih i raseljenih osoba

Spread the love
Rental Travel

Vlada je danas usvojila  Informaciju o efektima ulaganja za povratak iz Budžeta Tuzlanskog kantona na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona u 2016. godini.  U okviru podrške povratku u 2016. godini, Vlada je putem resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak realizirala tri programa podrške i to: Pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima, Projekti održivog povratka i Zbrinjavanje raseljenih lica na području Tuzlanskog kantona za šta su obezbijeđena finansijska sredstva za subvenciju troškova električne energije i nabavku ogrjeva raseljenim licima smještenim u kolektivnim centrima, kao i finanansijska sredstva za zdravstveno osiguranje i naknade za troškove dženaza/sahrana.

Reha Centar

Ovi programi rezultirali su da se na području TK, tokom 2016. godine, 50 osoba vratilo u prijeratno mjesto prebivališta, što je za 48 % više u odnosu na broj povrataka iz prethodne godine. Istovremeno, na područje općina entiteta RS, vratilo se 77 osoba ili za 22 % više u odnosu na broj povrataka iz prethodne godine. Gledajući po programima Program održivog povratka za fizička lica je realizovan putem Javnog poziva na osnovu kojeg je dodijeljeno 48 donacija u ukupnom iznosu od 181.500,00 KM.

Sredstva su namijenjena za nabavku mehanizacije, priključaka za mehanizaciju, krupne stoke, sitne stoke, plastenika, sistema za navodnjavanje, mašina i alata za obrtničke djelatnosti, pčelarstvo i sl. i to za 24 porodice na području našeg kantona i 24 porodice na području entiteta Republika Srpska. Ove donacije rezultirale su poboljšanjem egzistencijalnih uslova i održivog povratka za oko 168 povratnika.

U okviru drugog programa Pomoć drugim nivoima vlasti za hitne intervencije na infrastrukturnim objektima u povratničkim naseljima Vlada je u Budžetu planirala sredstva u iznosu od 42.700 KM.

Pored navedenog, u 2016. godini zdravstveno osiguranje je uplaćeno za 2.180 raseljenih lica, za što je utrošeno 293.009,07 KM. Za subvenciju električne energije, raseljenim licima, koja borave u kolektivnim smještajima na području TK, u 2016. godini, uplaćena su finansijska sredstva za 2.053 raseljene osobe, za što je izdvojeno 99.436,04 KM. Za nabavku ogrjeva 269 porodica smještenim u kolektivnim smještajima na području Tuzlanskog kantona utrošeno je 64.634,00 KM. U prošloj godini odobrena je subevencija troškova za dženaze/sahrane za 18 korisnika u ukupnom iznosu od 8.715,10 KM.

Kada je u pitanju preporuka za naredni period, Ministarstvo je opredijeljeno da treba nastaviti podršku povratničkoj populaciji i to isključivo stvarnim povratnicima kroz potporu za održiv povratak, navodi se u Informaciji.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara