Vlada TK: Izmirenje obaveza iz proteklih godina

Spread the love
Rental Travel

Vlada je donijela Odluku o izmirenju stvorenih obaveza po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica. Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, kao jedno od dopunskih prava predviđeno je i pravo na pomoć u stambenom zbrinjavanju jednokratnom dodjelom beskamatnih kredita.

Reha Centar

Zakonom je propisano da se sredstva za beskamatne kredite obezbjeđuju na posebnom računu, izdvajanjem novih sredstava svake budžetske godine i povratom ranije dodijeljenih kreditnih sredstava. Kako navedeni projekat nije realizovan u ‘14., ‘15. i 2016. godini, jer nijedna poslovna banka nije bila zainteresovana da se prijavi na javni poziv po odredbama Zakona o javnim nabavkama, kako bi se putem iste plasirala kreditna sredstva borcima i članovima njihovih porodica, smatrajući da je predviđena naknada za rad banke nedovoljna ( planirano od 30.000,00 do 60.000, 00 KM kao naknada), od povrata ranije plasiranih kreditnih sredstva u 2011.; 2012.; i 2013. godini na posebnom računu akumulirano je 1.321.723,35 KM. Zakonom o izmjenama Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji stvoren je pravni osnov da se sredstva evidentirana na posebnom računu mogu koristiti i za izmirenje stvorenih obaveza po osnovu ostalih dopunskih prava iz ovog Zakona.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara